Kedves Kollégák!

A kialakult helyzetben is várjuk jelentkezéseiteket a Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyamunkra. A képzést szeptemberben, a COVID fertőzés mértékét figyelembe véve, minden körülmények között elindítjuk, akár online, akár hagyományos (személyes találkozások) formájában.

A VIKOTE EURÓPAI CBT PSZICHOTERAPEUTA szakképzést hirdet (EABCT)

KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (módszespecifikus fázis, 21 hónap (járóbeteg) pszichoterápiás gyakorlat)
Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (SE PPK, klinikai fázis, 3 hónap hospitálás pszichoterápiás gyakorlat)

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

Prof. Tringer László egyetemi tanár

A KÉPZÉS VEZETŐJE

dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 20 557 4377
E-mail: kepzes@vikote.hu

A pszichoterapeuta szakképzés az EMMI 22/2012. (IX.14) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről rendelete alapján kerül megszervezésre és lebonyolításra.
A pszichoterápia ráépített szakképesítésként szerezhető meg. A ráépített szakképzésben csak a jogszabályban, a képzés bemeneti feltételeként meghatározott végzettséggel rendelkező jelöltek vehetnek részt:

 • Klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus,
 • Bármilyen szakvizsgával rendelkező orvos.

A KÉPZÉS CÉLJA

A jelöltek felkészítése pszichoterápia szakvizsgára.

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Azoknak, akik már alkalmaznak terápiás gyakorlatukban pszichoterápiás megközelítéseket, vagy ezután kívánják a pszichoterápia módszereit gyógyító repertoárjukba beépíteni, és céljuk a pszichoterapeuta szakképesítés megszerzése, és kognitív viselkedésterapeutaként pszichoterápiás munka végzése.

A KÉPZÉS IDEJE

A jogszabálynak megfelelően a képzésben résztvevő alapvégzettségétől függően 24, vagy 36 hónap.

 • 24 hónap:
  • Gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria szakvizsgával rendelkező orvos,
  • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus.
 • 36 hónap:
  • Bármely alap szakképesítéssel, vagy szakfogorvos szakképesítéssel rendelkező orvos,
  • Neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus.

ELSŐ KÉPZÉSI NAP

2021. szeptember 17.

A KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam előadásokból, készségfejlesztő, szupervíziós osztályfoglalkozásokból, egyéni vagy csoportos önismereti foglalkozásokból és klinikai gyakorlatból áll.

AKKREDITÁCIÓ

A pszichoterápia szakvizsgára felkészítő tanfolyam akkreditálásra került a RENY rendszerben és az Európai Kognitív és Viselkedésterápiás Szövetségnél (EABCT).

Akkr. pont félévente: 50
Az OFTEX.hu portálon tájékozódhat, mely szakképesítéssel szerezhet szakmai szerinti kreditpontokat.

MIT NYÚJT A KÉPZÉS?

A szakképzés magába foglalja mindazokat a szakaszokat (propedeutikai-, klinikai-, módszerspecifikus fázis, és klinikai gyakorlat), melyek sikeres teljesítése esetén a kiadott tanúsítvány birtokában a jelölt bejelentkezhet pszichoterapeuta szakvizsgára.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.

A JELENTKEZÉS MENETE

1. Online regisztráció a képzésre: ITT
Jelentkezés határideje: 2021. június 15.
2. Részvétel a felvételi elbeszélgetésen 2021. július (a pontos időpontot később adjuk meg)
3. Jelentkezés szakképzésbe a SE Szak- és Továbbképzési Központban az alábbiak szerint a felvételi beszélgetést követően.

SE Szak- és Továbbképzési Központ

 • Jelentkezés  határideje: minden év szeptember hó első munkanapja. A jelentkezési határidő lejártát követően a SE Szak- és Továbbképzési Központnak nem áll módjában jelentkezést elfogadni!
 • Jelentkezés helye:  SE Szak- és Továbbképzési Központ (1085 Budapest, Üllői út 26. Fszt. 17. 18)
 • A jelentkezés módja: Személyesen.
 • Benyújtandó dokumentumok a SE Szak- és Továbbképzési Központ felé:
  • Jelentkezési lap (letölthető a
  • Szakképzési terv, mely tartalmazza a mindenkori jogszabálynak megfelelő, a képzés során teljesítendő képzési elemeket, a klinikai fázist és a módszerspecifikus fázist valamint ezek részeit.
  • A bemeneti követelmény szerinti végzettséget igazoló alapdiploma és szakképesítést igazoló okirat másolata.
  • Munkáltatói igazolás (munkaviszony kezdete, munkakör megnevezése, munkaidőre vonatkozó adatok)
  • Tutor nyilatkozata, mellyel vállalja a jelölt szakmai felügyeletét a képzés során.
 • Az Egyetem felé fizetendő térítési díjakról tájékozódjon a Szak- és Továbbképzési Központ honlapján.

A KÉPZÉS DÍJA

2021. szeptemberében induló
Pszichoterapeuta szakképzés képzési díja
Képzési modul megnevezése Képzési modul díja Képzési modul időtartama
Elméleti képzés + szupervíziós osztályfoglalkozás
VIKOTE tagok részére kedvezményes áron
140.000,- Ft/félév
130.000,- Ft/félév
4, vagy 6 félév a képzésben résztvevő alapvégzettségének megfelelően
Csoportos önismereti tréning 2.700,- Ft/óra 150 óra
UV, vagy halasztott vizsga 10.000,- Ft/alkalom
Fakultáció
Pszichoterápiás klinikai gyakorlat 25.000,- Ft/hó 21 hónap

 

Pszichoterapeuta szakképzés 2. félévének képzési díjai, a különböző felmentések figyelembe vételével
Autogén tréning 80.000,- Ft/félév 1 félév
Személyközpontú terápiás gyakorlat 60.000,- Ft/félév 1 félév