A Semmelweis Egyetem, a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület által közösen szervezett és bonyolított, 2024. szeptemberben induló PSZICHOTERÁPIA SZAKKÉPZÉS-re 2024. februártól lehet jelentkezni.

Kedves Kollégák!

A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület, együttműködve a Semmelweis Egyetemmel és a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával, megtartva a pszichoterápia szakképzés jogszabályban meghatározott rendjét, de megújult tartalommal és formában 2024. szeptembertől ismét elindítja a pszichoterápia szakképzést.

A pszichoterápia szakképzés az EMMI 22/2012. (IX.14) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről rendelete alapján kerül megszervezésre és lebonyolításra.
A pszichoterápia ráépített szakképesítésként szerezhető meg.

A ráépített szakképzésben csak a rendelet 2. és 9. sz. mellékletében meghatározott végzettséggel rendelkező jelöltek vehetnek részt:

A rendelet 2. sz. melléklete alapján (szakorvosi bemeneti feltételek):

Pszichoterápia I.

 • Gyermek- és ifjúságpszichiátria,
 • Pszichiátria

Képzési program: 24 hónap

Pszichoterápia II.

 • Szakvizsga bármely alap szakképesítésből,
 • Szakfogorvosi szakképesítés.

Képzési program: 36 hónap

A rendelet 9. sz. melléklete alapján (szakpszichológusi bemeneti feltételek)

Pszichoterápia I.

 • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus,
 • Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus.

Képzési program: 24 hónap

Pszichoterápia II.

 • Neuropszichológiai szakpszichológus,
 • Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus.

Képzési program: 36 hónap

BEMENETI FELTÉTELEK

Egészségügyi tevékenység végzésére, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás, mely legalább heti 36 órás, vagy legalább heti 18 órás munkaidejű. A heti 18 órás foglalkoztatás esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételnek.

A 2003. évi LXXXIV. törvény alapján egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:

 • szabadfoglalkozás keretében,
 • társas vállalkozás tagjaként,
 • egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 • munkaviszonyban,
 • közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
 • szolgálati jogviszonyban, szolgálati viszonyban,
 • egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként,
 • önkéntes segítőként,
 • egyéni cég tagjaként.

(3) * A 4. § a) pont ab) alpontja szerinti egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzésében a (2) bekezdés c)-i) pontja szerinti jogviszonyban működhet közre.
(4) A (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti jogviszonyban csak az (1) bekezdésben foglalt valamennyi rá vonatkozó rendelkezésnek maradéktalanul megfelelő egészségügyi dolgozó jogosult egészségügyi tevékenység gyakorlására.

Társas vállalkozásként (Bt, Kft.)

 • ÁNTSZ engedély másolata, melyben a meghatározott rendelési óraszám legalább heti 36 óra, vagy heti 18 óra, cégkivonat, melyben a tevékenységi kör tartalmazza az egészségügyi tevékenységet.
 • Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (egészségügyi tevékenység) esetén munkáltatói igazolás, melyben szerepel a munkaviszony kezdete, heti munkaórák száma, munkakör megnevezése.
 • Önkéntes segítőként: csak olyan egészségügyi tevékenységet végző foglalkoztatóval köthető, amely ÁNTSZ engedély alapján jogosult pszichoterápiás tevékenységet folytatni, és az önkéntes segítői szerződés ennek a tevékenységnek a gyakorlásához kapcsolódik ( a szerződésben szöveg szerűen
  szerepelnie kell a pszichoterápiás tevékenységnek és a tevékenység heti óraszámának).

NYÍLT NAP

Az eseményen bemutatjuk a Semmelweis Egyetem, a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület közös képzését, a bemeneti feltétételeket, a tematikát, a teljesítés feltételeit és a CBT módszerspecifikus képzést, valamint feltehetik kérdéseiket a témával kapcsolatban.

A pszichoterápia szakképzéshez szervezett következő nyílt nap tervezett időpontja és helyszíne: 2025. március, zoom.us
A nyílt napon rövid tájékoztatót adnak:

 • Dr. Simon Lajos, az Egyesület elnöke
 • Dr. Unoka Zsolt, a SE Pszichoterápiás Grémium vezetője
 • Kovács Emese, VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ ügyvezetője
 • Samu- Nagy Ádám, a Tanulmányi Bizottsága tagja, kiképző pszichoterapeuta
 • Biró Gergely, VIKOTE elnökségi tag, kiképző pszichoterapeuta
 • dr. Angyalosi Anna, VIKOTE elnökségi tag, kiképző pszichoterapeuta
 • Dr. Vass Edit,  VIKOTE elnökségi tag, kiképző pszichoterapeuta

JELENTKEZÉS A SZAKKÉPZÉSRE

A Pszichoterápia szakképzésre a felvételi 2 lépésben zajlik:

 • Először jelentkezik a klinikai és módszerspecifikus fázisra a VIKOTE-nál és részt vesz az előzetes interjún.
 • Másodszor benyújtja az Egyetem felé a jelentkezését az egyetemi felvételi eljáráson való részvételhez.

A VIKOTE-hoz jelentkezni online, az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet: JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE

Jelentkezési határidő: 2024. június 15.
Az interjú időpontja: előreláthatóan 2024. június 26.
Interjú helyszíne: VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ (1083 Budapest, Baross utca 119/A).

Az interjú után a jelentkezők befogadó nyilatkozatokat kapnak a klinikai és a módszerspecifikus fázis képzési elemekre.

 

Jelentkezés a Semmelweis Egyetemre: A jelentkezéshez szükséges iratokat 2024. július 1-je és július 5-e között személyesen nyújthatja be a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központhoz (1085 Budapest, Baross utca 22. 1. emelet), hétfőtől csütörtökig 08:00-tól 14:00-ig, pénteken 08:00-tól 12:00-ig.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap,
 • szakképzési terv (akkreditált képzőhelykel, pontos dátummal kitöltött),
 • végzettséget igazoló alapdiploma és szakképesítést igazoló szakvizsga-bizonyítvány másolata,
 • munkáltatói igazolás (mely tartalmazza a munkaviszony kezdetét, munkakör megnevezését, havi munkaórák számát),
 • egyéni és társas vállalkozók, önkéntes segítők esetében az 1.) pontban leírt dokumentumok másolati példányával,
 • a klinikai fázis képzőhelyének és módszerspecifikus fázis képzőhelyének befogadó nyilatkozata.

Felvételi beszélgetésre 2024. július 30-31-én kerül sor, amelynek konkrét helyéről és időpontjáról a jelöltek írásbeli tájékoztatást kapnak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti határidők elmulasztása esetén az Egyetem nem fogadja be a jelentkezéseket.

PSZICHOTERÁPIA SZAKKÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

 • Propedeutika fázis (csak a Pszichoterápia II. résztvevőinek) – 50 óra elmélet és 50 óra gyakorlat 12 hónap alatt
 • Klinikai fázis – 100 óra elmélet és 168 óra gyakorlat 24 hónap alatt
 • Klinikai pszichoterápiás gyakorlat –  21 hónap járóbeteg ellátás (heti 2×4 óra) + 3 hónap hospitálás (egybefüggő pszichoterápiás gyakorlat fekvőbeteg osztályon, teljes munkaidőben)
 • Módszerspecifikus fázis – 78 óra elmélet és 122 óra gyakorlat 24 hónap alatt + 150 óra módszerspecifikus önismereti tréning

KÉPZÉS DÍJA

A képzés díja 470.000,- Ft/félév

A képzési díjat a félév elején, a Semmelweis Egyetem által kiállított számla ellenében, átutalással kell teljesíteni.

A jelentkezővel az Egyetem a képzés időtartamára vonatkozóan szakképzési megállapodást köt.

A képzési díj tartalmazza a

 • Propedeutika fázis,
 • Klinikai fázis,
 • Klinikai pszichoterápiás gyakorlat,
 • Módszerspecifikus fázis képzési díját.

A képzési díj NEM tartalmazza az önismereti képzés díját. Az önismereti csoportokkal kapcsolatban további információkat IDE kattintva olvashat.

KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE
Dr. Simon Lajos, egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ
Gróf Ágnes
Tel: +36 70 614 5261
E-mail: kepzes@vikote.hu

 

A képzéssel kapcsolatban további információkat talál a Semmelweis Egyetem honlapján.