A Semmelweis Egyetem és a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület pótfelvételit hirdet a 2022 szeptemberben induló pszichoterapeuta szakképzésre. Jelentkezéseiket 2022. augusztus 31-ig várjuk a kepzes@vikote.hu emailcímen.

Kedves Kollégák!

A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület együttműködve a SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával és a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központjával, megtartva a pszichoterapeuta szakképzés jogszabályban meghatározott rendjét, de megújult tartalommal és formában folytatja a Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzését.

A pszichoterapeuta szakképzés az EMMI 22/2012. (IX.14) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről rendelete alapján kerül megszervezésre és lebonyolításra.
A pszichoterápia ráépített szakképesítésként szerezhető meg.

A ráépített szakképzésben csak a rendelet 2. és 9. sz. mellékletében meghatározott végzettséggel rendelkező jelöltek vehetnek részt:

A rendelet 2. sz. melléklete alapján (szakorvosi bemeneti feltételek):

Pszichoterápia I.

 • Gyermek- és ifjúságpszichiátria,
 • Pszichiátria

Képzési program: 24 hónap

Pszichoterápia II.

 • Szakvizsga bármely alap szakképesítésből,
 • Szakfogorvosi szakképesítés.

Képzési program: 36 hónap

A rendelet 9. sz. melléklete alapján (szakpszichológusi bemeneti feltételek)

Pszichoterápia I.

 • Felnőtt klinikai és mentálhigiénéi szakpszichológus,
 • Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus.

Képzési program: 24 hónap

Pszichoterápia II.

 • Neuropszichológiai szakpszichológus,
 • Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus.

Képzési program: 36 hónap

A képzésbe történő belépés feltétele:

Egészségügyi tevékenység végzésére, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás, mely legalább heti 36 órás, vagy legalább heti 18 órás munkaidejű. A heti 18 órás foglalkoztatás esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételnek.

A 2003. évi LXXXIV. törvény alapján egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:

a) szabadfoglalkozás keretében,
c) társas vállalkozás tagjaként,
d) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
e) munkaviszonyban,
f) * közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) szolgálati jogviszonyban,
h) * egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként,
i) önkéntes segítőként,

(3) * A 4. § a) pont ab) alpontja szerinti egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzésében a (2) bekezdés c)-i) pontja szerinti jogviszonyban működhet közre.
(4) A (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti jogviszonyban csak az (1) bekezdésben foglalt valamennyi rá vonatkozó rendelkezésnek maradéktalanul megfelelő egészségügyi dolgozó jogosult egészségügyi tevékenység gyakorlására.

Társas vállalkozásként (Bt, Kft.)

 • ÁNTSZ engedély másolata, melyben a meghatározott rendelési óraszám legalább heti 36 óra, vagy heti 18 óra, cégkivonat, melyben a tevékenységi kör tartalmazza az egészségügyi tevékenységet.
 • Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (egészségügyi tevékenység) esetén munkáltatói igazolás, melyben szerepel a munkaviszony kezdete, heti munkaórák száma, munkakör megnevezése.
 • Önkéntes segítőként: csak olyan egészségügyi tevékenységet végző foglalkoztatóval köthető, amely ÁNTSZ engedély alapján jogosult pszichoterápiás tevékenységet folytatni, és az önkéntes segítői szerződés ennek a tevékenységnek a gyakorlásához kapcsolódik ( a szerződésben szöveg szerűen
  szerepelnie kell a pszichoterápiás tevékenységnek és a tevékenység heti óraszámának).

Jelentkezés menete:

A Pszichoterapeuta szakképzésre a felvételi 2 lépésben zajlik:

Először jelentkezik a klinikai és módszerspecifikus fázisra a VIKOTE-nál és részt vesz az előzetes interjún.

Jelentkezését és az alább felsorolt dokumentumokat kérjük, küldje meg a  kepzes@vikote.hu email címre 2022. augusztus 31-ig:

 • alapdiploma
 • szakvizsga bizonyítvány
 • munkahelyi igazolás (egészségügyi szolgáltató)
 • további, a képzés szempontjából releváns dokumentumok

Az interjú időpontja: 2022. szeptember 1.

Interjú helyszíne: VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ (1083 Budapest, Baross utca 119/a.).

Az interjú után a jelentkezők befogadó nyilatkozatot kapnak a klinikai és a módszerspecifikus képzési elemre.

Másodszor benyújtja az Egyetem felé a jelentkezését a felvételi eljáráson való részvételhez.

A jelentkezéshez szükséges iratokat 2022. szeptember 2-ig személyesen nyújthatja be a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központhoz (1091 Budapest, Üllői út 25; City Corner Irodaház).

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap,
 • Szakképzési terv (akkreditált képzőhelykel, pontos dátummal kitöltött),
 • Végzettséget igazoló alapdiploma és szakképesítést igazoló okirat másolata,
 • Munkáltatói igazolás (mely tartalmazza a munkaviszony kezdetét, munkakör megnevezését, havi munkaórák számát),
 • Egyéni és társas vállalkozók, önkéntes segítők esetében az 1.) pontban leírt dokumentumok másolati példányával,
 • A klinikai fázis képzőhelyének és módszerspecifikus fázis képzőhelyének befogadó nyilatkozata.

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2022. szeptember 

Felvételi elbeszélgetés helyszíne: Semmelweis Egyetem Szak és Továbbképzési Központ (1091 Budapest, Üllői út 25), amelynek konkrét időpontjáról a jelöltek írásbeli tájékoztatást kapnak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti határidők elmulasztása esetén az Egyetem nem fogja befogadni a jelentkezéseket!

Pszichoterapeuta szakképzés felépítése:

 • Propedeutikai fázis (csak a Pszichoterápia II. hallgatóinak) – 45 óra elmélet és 48 óra gyakorlat 12 hónap alatt
 • Klinikai fázis – 48 óra elmélet és 168 óra gyakorlat 24 hónap alatt
 • Klinikai gyakorlat – 504 óra / heti 6 óra járóbeteg ellátás (21 hónap alatt) + 3 hónap hospitálás (egybefüggő pszichoterápiás gyakorlat fekvőbeteg osztályon teljes munkaidőben)
 • Módszerspecifikus fázis – 110 óra elmélet és 118 óra gyakorlat 24 hónap alatt + 150 óra módszerspecifikus önismereti tréning

Képzés díja:

A képzés díja 450.000,- Ft/félév

A képzési díjat a képzőhelyek által kiállított teljesítés igazolások alapján 6 havonta a Semmelweis Egyetem által kiállított számla ellenében átutalással kell teljesíteni.

A jelentkezővel az Egyetem a képzés időtartamára vonatkozóan szakképzési megállapodást köt.

A képzési díj tartalmazza:

 • Propedeutikai fázis,
 • Klinikai fázis,
 • Klinikai gyakorlat,
 • Módszerspecifikus fázis képzési díját.

A képzési díj NEM tartalmazza az önismereti képzés díját. Az önismereti csoportokkal kapcsolatban további információkat IDE kattintva olvashat.

A képzés szakmai vezetője:

dr. Simon Lajos, egyetemi docens

Kapcsolattartó:

Gróf Ágnes

Tel: +36 20 557 4377
E-mail: kepzes@vikote.hu

A képzéssel kapcsolatban további információkat talál a Semmelweis Egyetem honlapján.