A kognitív terápia második hullámához tartozó dialektikus viselkedésterápia (dialectical behaviour therapy, DBT) széles alapokon nyugvó kognitív viselkedésterápia, melyet speciálisan borderline betegek számára dolgozott ki Marsha Linehan. Ez volt az első, klinikai próbákkal is igazoltan hatékony terápiás modalitás ebben a személyiségzavarban, ezért részletesebben ismertetjük (Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon és Heard, 1991; Linehan, Heard és Armstromg, 1993).

Az egyéni pszichoterápiát és készségfejlesztést is magában foglaló DBT a borderline személyiségzavar dialektikus és bioszociális megközelítésén alapul. A Dialektikus viselkedésterápia (DBT) komplex terápia, több részből, többek között egyéni pszichoterápiából és szociális készségfejlesztő tréningből áll. A DBT-t kifejezetten borderline (érzelmileg labilis) személyiségek számára dolgozták ki (bár más esetekben is eredményes) készségfejlesztő-szemléletformáló tréning. Célja az érintett személyek legsúlyosabb mindennapos problémáinak viszonylag gyors és hatékony enyhítése. Ezt szolgálja az ellentétes érzelmek és késztetések u.n. “dialektikus” egységként való kezelése valamint a hiányos vagy sérült lelki készségek 4 készségblokkban történő fejlesztése.

Az egyes blokkok:

 1. a belső élmények ítélkezésmentes tudatosítását,
 2. az érzelemszabályozás javítását,
 3. a feszültségtűrés és kríziskezelés képességének fejlesztését,
 4. valamint a társas kommunikáció hatékonyságának növelését célozzák.

Ezek az interperszonális kapcsolatok tudatosabb és hatékonyabb irányítását célozzák meg, konkrét lelki és viselkedési technikák megtanításával és begyakoroltatásával.

Mi a borderline személyiségzavar diagnosztikai kritériumai?

A borderline személyiségzavar kilenc diagnosztikai kritériummal rendelkezik és ezek közül legalább ötnek teljesülnie kell a DSM-5 szerinti diagnózis megállapításához. Ezek a következők:

 • kapcsolati és érzelmi instabilitás,
 • önkárosító impulzivitás,
 • gyenge önkontroll,
 • öngyilkossági fenyegetőzések,
 • identitászavar,
 • krónikus üresség-, és unalomérzet,
 • távolságtartó viselkedés.

A bioszociális elmélet legfontosabb állítása Linehan szerint, hogy a borderline személyiségben a központi probléma az érzelemszabályozás zavara, amelynek kialakulásában egyaránt szerepe van a biológiai prediszpoziciónak, a környezeti tényezőknek és ezek egymásra hatásának a személyiségfejlődés során (ezért nevezik bioszociális elméletnek). Az elmélet szerint a borderline klienseknek nehézséget jelent számos, vagy akár mindegyik érzelem szabályozása. Ezt a szabályozási zavart az érzelmi sérülékenység és a maladaptív illetve elégtelen érzelmi moduláció okozza. Érzelmi sérülékenységnek nevezi a szerző az emocionális ingerekre való nagyfokú érzékenységet, a rájuk adott igen intenzív reakciót és az emocionális izgalmi szint lassú lecsengését.

Mely esetekben ajánlott a DBT alkalmazása (indikációk)?
 • borderline személyiségzavar
 • poszttraumás stressz zavar
 • impulzus kontroll zavarok
 • alkohol-, és szerabúzus (addiktológiai kórképek)
 • evészavarok
 • egyes személyiségzavarok (antiszociális, hisztrionikus, paranoid).
Mikor, kinek nem ajánlott alkalmazni a DBT-t (kontraindikációk)?
 • akut pszichotikus állapot,
 • súlyos demenciák,
 • tudatzavarok,
 • mentális retardáció,
 • amikor a pszichoterápia általános indikációi egyébként nem állnak fenn.
Milyen hosszú, mennyi idő a DBT?

A dialektikus viselkedésterápia időhatáros terápia, mely 4 csoportos készségfejlesztő egységből áll, melyek a következők:

 1. tudatos jelenlét készségek (2-3 hét, ill. minden újabb egység elején ismétlés),
 2. interperszonális hatékonyság-készségek,
 3. érzelemszabályozási készségek
 4. feszültségtűrési készségek.

Mindegyik egység időtartama nyolc hét, összesen 32 hét, súlyos esetekben  a program 1 év alatt kétszer ismételhető. Minden egységet pszichoedukáció vezet be, illetve a tudatos jelenlét készségeket minden egység előtt 2-3 alkalommal megismétlik.

Csoportos ülések: hetente egy alkalommal, 120 percben és egyéni terápiás ülések, hetente egyszer, alkalmanként 50-60 perc.

Ki végezheti a DBT-t?

Pszichoterapeuta szakvizsgával és kognitív viselkedésterápia módszerspecifikus végzettséggel rendelkező szakember végezheti, aki jártas a csoportterápiában és mindfulnessben.

A DBT-ben a készségfejlesztés csoportos formában történik, lehetőleg két terapeuta  vezetésével. A készségek fejlesztéséhez tartozó egyéni pszichoterápiákat kizárólag pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező szakember végezheti, akiknek fontos kapcsolatban lenni egymással.