Az Európai Viselkedés- és Kognitív Terápiás Szövetség (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT) által akkreditált Kognitív viselkedésterapeuta képzés.

A képzés elfogadható a Szegedi, Debreceni és Pécsi Egyetem keretében megvalósuló pszichoterapeuta szakképzés módszerspecifikus fázisaként is.

SZAKMAI VEZETŐ

dr. Simon Lajos, egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Budapesti képzésre

Gróf Ágnes
Tel: +36 70 614 5261
E-mail: kepzes@vikote.hu

Debreceni képzésre

Kurtyánné Moravecz Zsuzsanna
Tel.: +36 20 556 3718
E-mail: titkarsag@vikote.hu

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
 • Debreceni Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

KÉPZÉS CÉLJA

Olyan szakemberek képzése:

 • akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás technikákat gyógyító munkájuk során,
 • akik már jártasok egyéb pszichoterápiás módszerekben és szeretnék a CBT módszerrel bővíteni gyógyító repertoárjukat.
 •  Célunk:
  • olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a képzésben résztvevők gyógyító hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni,
  • hogy felismerjék a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, és ennek segítségével hatékony segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani a megfelelő szintű terápiás ellátás elérése érdekében,
  • hogy képesek legyenek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a problémákat.

BEMENETI FELTÉTEL

Az alábbi szakképzettségek valamelyike:

 • gyermek- és ifjúságpszichiáter;
 • pszichiáter;
 • felnőtt klinikai és mentálhigiénéi szakpszichológus;
 • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus;
 • pszichoterapeuta;
 • neuropszichológiai szakpszichológus;
 • alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus;
 • bármely alap szakvizsgával rendelkező orvos;
 • szakfogorvosi szakvizsga.

KÉPZÉS IDEJE

A képzés összes modulja 2 év alatt elvégezhető, de egyéni tempóban tudnak haladni a képzésre jelentkezők. A képzésbe lépés előtt, de legkésőbb a képzéssel párhuzamosan el kell végezni a 150 órás  CBT/sématerápiás önismeretet, mely lehet egyéni vagy csoportos.

KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam elméleti és gyakorlati modulokból épül fel, a modulok egymásra épülnek, egyes modulok párhuzamosan is teljesíthetők.

A modul rendszerű képzés felépítését ITT tudja áttekinteni.
Az egyes modulok elméleti, gyakorlati és részben szupervíziós részekből állnak. A törzsképzés teljes ideje alatt kötelező szakmai gyakorlat teljesítése CBT terapeuta szupervíziója mellett.
Az egyes modulok sikeres elvégzéséről igazolást fog kapni, a teljes képzés befejezésekor sikeres záróvizsgát követően Tanúsítványt állítunk ki.
A képzés díja: minden modulnak külön díja van, ezek összege a képzés díja. A felmentések függvényében a képzés teljes díja változhat. A modulok díja a modul részletes leírásánál található.

JELENTKEZÉS MENETE

Jelentkezés a budapesti képzésre

A 2023 őszén induló képzésre a jelentkezés lezárult. A 2024. szeptemberben induló képzésre 2024. februártól lehet online regisztrálni.

A képzésbe lépést felvételi előzi meg. A személyes felvételi interjú időpontját 2024. áprilisban tesszük közzé.

Jelentkezés a debreceni képzésre

A képzésre a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével tud jelentkezni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. január 15.

Személyes felvételi interjú: 2024. január (A pontos dátumot a jelentkezési határidő lejárta után adjuk meg.)

KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

ALAPOZÓ KÉPZÉS

Az alapozó képzés egyes moduljainak részletes leírása, aktuális órarendje, a modul díja a modulrész nevére kattintva érhető el.

1. Autogén tréning

Az autogén tréning egyfajta relaxációs eljárás. Segítségével ellazíthatjuk a testünket, lecsendesíthetjük elménket, és konkrét problémák megoldásához is hozzájárulhat. Elsajátítása saját élmény formájában történik. Ebben a fázisban elsajátított ismereteket a viselkedésterápiás eljárások során fogják használni.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki az MRSzE autogén tréning sajátélményt teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

2. Propedeutika

A propedeutika fázisban a résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás  illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a gyógyító folyamat hatékonyságát.

Felmentést kaphat a Propedeutika modul teljesítése alól:

 • aki a MASzEPTE tanácsadói képzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik,
 • a pszichoterápia szakvizsgával rendelkező jelentkező,
 • felnőtt klinikai és mentálhigiénéi szakpszichológus;
 • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus;

3. Pszichopatológia

A pszichopatológia modul célja azoknak a kóros tüneteknek a megismertetése, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához. A modul szóbeli vizsgával zárul. Részletes leírás és aktuális órarend a modul nevére kattintva érhető el.

Felmentést kaphat a Pszichopatológia modul elvégzése alól:

 • gyermek- és ifjúságpszichiáter;
 • pszichiáter;
 • felnőtt klinikai és mentálhigiénéi szakpszichológus;
 • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus;
 • pszichoterapeuta.

TÖRZSKÉPZÉS

A Törzsképzés négy modulból áll, melyek egymásra épülnek. Az egyes modulok részletes leírása, aktuális órarendje, a modul díja a modulrész nevére kattintva érhető el.

CBT 1. modulVISELKEDÉSTERÁPIA ÉS KOGNITÍV TERÁPIA ALAPJAI

A képzés ezen részének célja a viselkedés- és kognitív terápiás módszer alapjainak megismerése
A modul részletes leírása és aktuális órarendje a modul nevére kattintva érhető el.

CBT 2. modul KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS TECHNIKÁK

A képzés harmadik szakaszában a résztvevők megismerkednek a kognitív technikákkal, amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára.
A modul részletes leírása és aktuális órarendje a modul nevére kattintva érhető el.

CBT 3/A modul ZAVARSPECIFIKUS CBT

CBT 4. modul 

GYAKORLATI MODUL

A Törzsképzés teljes ideje alatt pszichoterápiás munka kis csoportos, heti rendszerességű szupervízióval, CBT szupervizor vezetésével. 

ZÁRÓVIZSGA

A Kognitív viselkedésterápiás (CBT) módszerspecifikus képzés teljesítésének feltétele:

 • az összes modul teljesítése,
 • záróeset leadása,
 • záróvizsga.

Záróvizsga: 1 db komplett eset leadása és megvédése egy megadott formula alapján az utolsó modul lezárását követő 2 éven belül.

A képzés sikeres befejezését követően a Résztvevő jogosult a CBT terapeuta cím használatára, melyet TANÚSÍTVÁNY igazol, valamint megkapja az EABCT által kiállított nemzetközi tanúsítványt (diplomát).

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK

A CBT terapeuta címmel rendelkezők további képzési lehetőségei:

 • Sématerapeuta képzés;
 • CBT csoportvezető képzés (CBT 5. modul);
 • CBT szupervízor képzés;
 • CBT kiképző képzés (pszichoterapeuta szakvizsga után)