A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület 2022. szeptembertől EABCT által akkreditált, modul rendszerű kognitív viselkedésterápiás (CBT) módszerspecifikus képzést indít.

SZAKMAI VEZETŐ

dr. Simon Lajos, egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 20 557 4377
E-mail: kepzes@vikote.hu

KÉPZÉS CÉLJA

Olyan szakemberek képzése:

 • akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás technikákat gyógyító munkájuk során,
 • akik már jártasak egyéb pszichoterápiás módszerekben és szeretnék a CBT módszerrel bővíteni gyógyító repertoárjukat.
 •  Célunk:
  • olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a képzésben résztvevők gyógyító hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni,
  • hogy felismerjék a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, és ennek segítségével hatékony segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani a megfelelő szintű terápiás ellátás elérése érdekében,
  • hogy képesek legyenek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a problémákat.

BEMENETI FELTÉTEL:

 • Gyermek- és ifjúságpszichiátria szakvizsga
 • Pszichiátria szakvizsga
 • Felnőtt klinikai és mentálhigiénéi szakpszichológia szakvizsga,
 • Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia szakvizsga,
 • Pszichoterapeuta szakvizsga.

A KÉPZÉS IDEJE

A képzés összes modulja 2 év alatt elvégezhető, de egyéni tempóban tudnak haladni a képzésre jelentkezők. A képzésbe lépés előtt, de legkésőbb a képzéssel párhuzamosan el kell végezni a 150 órás  (CBT/sématerápiás) önismeretet, mely lehet egyéni vagy csoportos.

A KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam elméleti és gyakorlati modulokból épül fel, a modulok egymásra épülnek, egyes modulok párhuzamosan is teljesíthetők.

A modul rendszerű képzés felépítését ITT tudja áttekinteni.
Az egyes modulok elméleti, gyakorlati és részben szupervíziós részekből állnak. A törzsképzés teljes ideje alatt kötelező szakmai gyakorlat teljesítése CBT terapeuta szupervíziója mellett.
Az egyes modulok sikeres elvégzéséről igazolást fog kapni, a teljes képzés befejezésekor sikeres záróvizsgát követően Tanúsítványt állítunk ki.

ALAPOZÓ modul

Az Alapozó modul 2 részből áll, melyeket egyszerre, vagy egymás után is el lehet végezni. Az alapozó modul befejezését követően lehet elkezdeni a CBT I. modult.

Az alapozó modul egyes részeinek aktuális órarendje a modulrész nevére kattintva érhető el.

1. Autogén tréning

Az autogén tréning egyfajta relaxációs eljárás. Segítségével ellazíthatjuk a testünket, lecsendesíthetjük elménket, és konkrét problémák megoldásához is hozzájárulhat. Elsajátítása sajátélmény formájában történik. Ebben a fázisban elsajátított ismereteket a viselkedésterápiás eljárások során fogják használni.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki az MRSZE alapképzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

2. Propedeutika

A propedeutika fázisban a résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás  illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a gyógyító folyamat hatékonyságát.

Felmentést kaphat:

 • aki a MASZK PTE tanácsadói képzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik,
 • a pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező jelentkező.

KOGNITÍV VISELKEDÉSTERAPEUTA KÉPZÉS

CBT 1. modul – VISELKEDÉSTERÁPIA ÉS KOGNITÍV TERÁPIA ALAPJAI

CBT 1. modul

A képzés ezen részének célja a viselkedés- és kognitív terápiás módszer alapjainak megismerése.

 • Óraszám: 48 óra (14 óra elmélet, 34 óra gyakorlat)
 • Gyakoriság: Kéthetente 8-8 óra
 • Képzés formája: csoportos, a gyakorlati rész csoportbontásban
 • A teljesítés feltétele:
  • a képzésen való részvétel,
  • esettanulmányok készítése és leadása,
  • szóbeli vizsga.

CBT 1. modul képzés díja:

 • 168.000,- Ft (3.500,- Ft/óra)
 • Érvényes VIKOTE tagsággal rendelkező tagoknak kedvezményesen biztosítjuk a részvételt: 134.400,- Ft (2.800,- Ft/óra)

CBT 2. modul – KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS TECHNIKÁK

CBT 2. modul

A képzés harmadik szakaszában a résztvevők megismerkednek a kognitív technikákkal, amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára.

 • Képzés formája: csoportos, a gyakorlati rész csoportbontásban
 • A teljesítés feltétele:
  • a képzésen való részvétel,
  • esettanulmányok készítése és leadása,
  • szóbeli vizsga.

CBT 3. modul – ZAVARSPECIFIKUS CBT

CBT 3. modul

CBT 4. modul

CBT 4. modul

Gyakorlati modul

A Kognitív viselkedésterápiás (CBT) módszerspecifikus képzés teljesítésének feltétele:

 • az összes modul teljesítése,
 • záróeset leadása,
 • záróvizsga.

A képzés sikeres befejezését követően, jogosult a CBT terapeuta cím használatára, melyről a résztvevők TANÚSÍTVÁNY-t kapnak, valamint megkapják az EABCT által kiállított nemzetközi tanúsítványt (diplomát).

  Továbblépési lehetőségek

A CBT terapeuta címmel rendelkezők további képzési lehetőségei:

 • sématerapeuta képzés,
 • CBT csoportvezető képzés (CBT 5. modul),
 • CBT szupervízor képzés,
 • CBT kiképző képzés.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.

A JELENTKEZÉS MENETE

A képzésre folyamatosan várjuk a jelentkezéseket a kepzes@vikote.hu email címen.

FELVÉTELI INTERJÚ

A képzésbe jelentkezőknek egy előre egyeztetett időpontban interjún kell részt venniük.
Az egyes modulokra az interjút követően tudnak jelentkezni.