Akkreditációs szám: SE- SZTOK/2024.II/00120

Az elmúlt évtizedben a coaching gyakorlat térhódítása látható az üzleti és a non-profit szektorban, de nemcsak ezeken a területen van relevanciája, hanem a magánéletben is, a mindennapi életvezetésben. A coaching lépéseit leginkább egy olyan tanulási folyamathoz lehetne hasonlítani, amely növeli a tudatosságot, hatékonyságot és fejleszti az önismeretet.

A coachnak nemcsak üzleti és közgazdasági tudásra van szüksége, hanem a kommunikációs készségek megfelelő birtoklására, a szociális kapcsolatokban való eligazodásra és a reális énkép kialakítására.

A képzés során a résztvevők elsajátíthatják a coachinghoz szükséges készségeket, technikákat, a kognitív szemlélet keretein belül. A kognitív megközelítés szerint az érzelmeinket, hangulatunkat nem közvetlenül az események befolyásolják, hanem az eseményekről kialakított képünk, tehát a gondolataink. Azáltal, hogy tudatosítjuk és újraértelmezzük a korábbi, kevésbé reális nézeteinket, alternatív látásmódot és reagálási mintákat alakíthatunk ki, amelyek segíthetik a hatékonyabb kommunikációt, problémamegoldást, stresszkezelést, stb.

A kognitív coaching nem egy csodamódszer, mely gyors megoldást jelenthet személyes és szakmai problémákra. Elkötelezettség és kitartás szükséges a sikeres változások eléréséhez. A kognitív coaching nem tanácsot ad vagy megoldásokat szolgáltat, hanem egy kollaboratív folyamaton keresztül segít megtalálni a saját megoldást.

A képzés a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület keretein belül valósul meg.

KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

dr. Szilágyi Gyöngyi, pszichiáter, pszichoterapeuta, coach

KAPCSOLATTARTÓ

Kurtyánné Moravecz Zsuzsanna
Tel: +36 20 556 3718
E-mail: titkarsag@vikote.hu

KÉPZÉSI IDŐ

2 félév (kb. 40 hét)

 • 1. félév 7 alkalom
 • 2. félév 8 alkalom

összesen 160 óra (45 perces)
132 (elmélet+gyakorlat) és 28 óra (egyéni munka)

Első képzési nap: 2024. szeptember 13.

KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ
1083 Budapest, Baross utca 119/a.

KÉPZÉSI DÍJ

 • Céges fizetés esetén a képzési díj összesen 1.390 000.-Ft, melyet egy összegben kell befizetni.
 • Magánszemélyek számára a képzési díj 1.090 000.- Ft, melyet a magánszemélyek két részletben fizethetnek be a képzés ütemezésének megfelelően.

A képzés díját a sikeres felvételi beszélgetést követően fizethetik be a résztvevők. A befizetéshez számlát küldünk majd.

A KÉPZÉS MUNKAFORMÁI

 • Elméleti oktatás + workshopok: 62 óra
 • Gyakorlat (szerepjáték): 4 óra
 • Csoportos önismeret (kognitív szemléletű): 50 óra
 • Mentor coaching (egyéni szupervízió): 2 óra
 • Mentor coaching (csoportos szupervízió): 12 óra
 • Gyakorló coaching: 24 óra
 • Intervízió: 6 óra

ELMÉLETI OKTATÁS FŐ TÉMÁI

 • Coaching folyamata a klienssel való kapcsolatfelvételtől a záróülésig, a coaching módszertana, coaching típusok, csoportdinamika szerepe a coachingban.
 • Stresszkezelési módszerek bemutatása és elsajátítása, kiégés prevenció.
 • Lélektan keretében bemutatjuk azokat a lélektani folyamatokat (tudat, orientáció, figyelem, érzékelés, gondolkodás, érzelmi és hangulati élet, motivációk, magatartás, empátia, mentalizáció, társas viselkedés, személyiség) amelyek normál folyamatainak facilitációja és kóros folyamatainak felismerése segítheti a coaching munka folyamatát.
 • Szervezeti kultúra megismerésének fókuszában a szervezeti kultúra különböző megközelítései, a kapcsolódó fejlesztői kérdések, eszközök állnak. Kiemelt figyelmet fordítunk az erős szervezeti kultúrára, identitásszabályozó hatására, valamint rávilágítunk az erős kultúra és kultusz közötti különbségekre, és ez utóbbiak romboló hatására. Záróakkordként egészséges szervezeti kultúra fogalmát tárgyaljuk.
 • Kognitív szemlélet elméleti és gyakorlati bemutatása segít abban, hogy felismerjék azt, hogy a kognitív mechanizmusok, hogyan befolyásolják az érzelmi életet, a testi élményeket a társas folyamatokat, önmagunk és mások érzéseinek, szükségleteinek, szándékainak a megértését. Elméleti oktatás, kognitív terápiában kialakított készségek és technikák gyakorlása valamint a kognitív modell alkalmazása az önismereti munkában segít a kognitív coaching teljes megértését.
 • Vezetéselmélet: A hierarchia minél magasabb szintjén dolgozik egy vezető, annál nagyobb ráhatása van a szervezet működésére, illetve a változások sikerességére. Ez persze elképzelhetetlen a vezetői önismeret nélkül. Ehhez az önismerethez nyújt hatékony segítséget az egyénre szabott fejlesztési folyamat, a vezetői coaching. A jó coach a folyamat során a tudásf rissítésre koncentrál, ennek viszont elengedhetetlen feltétele, hogy maga is tisztában legyen a vezetői készségfejlesztés alapjaival.
 • Pszichometriai tesztek: A coaching teljesítmény faktorokhoz kapcsolódó specifikus viselkedés elemzés blokkjának bemenetét, kérdőíves felmérésén alapuló értékelés szolgáltatja. Ennek szerteágazó elmélete háttere van. Az emberek szervezeten belüli teljesítményét több összetevő befolyásolja egyszerre: egyéni személyiségjegyek, amelyek csak hosszú távon és nehezen változnak; értékrend, mely stabil élethelyzetekben jól megragadható; környezet, azaz a lokális, helyi menedzsment kultúra (pl. vezető személyisége) és a vállalati kultúra elemeinek összessége; valamint a megfigyelt viselkedés, amely tudatosan, rövidtávon módosítható. Az önismereti eszközök segítik a coacheet erősségei beazonosításában, hatékonyságának fokozásában.

GYAKORLATI OKTATÁS FŐ TÉMÁI

 • Kognitív szemléletű önismeret: önismereti tudatosság növelése, reális önkép és önértékelés kialakítása, érzelmi intelligencia fejlesztése és új viselkedési minták elsajátítása.
 • Mentor coaching: egyéni és csoportos szupervízió biztosítása a coaching munkához, mely a coach kompetenciák fejlesztésére, a konfliktuskezelésre, az ellenállások felderítésére és az érzelmi elakadásokra helyezi a hangsúlyt.
 • Gyakorló coaching önálló coaching folyamat véghezvitelét jelenti. A tanúsítvány megszerzésének feltétele két lezárt coachig folyamat.
 • Intervízió során a képzésben résztvevő tagok önállóan esetmegbeszélést folytatnak, illetve megosztják tapasztalataikat.

KÉPZÉSI NAPOK

1. félév:

 • 2024. szeptember 13.
 • 2024. szeptember 27.
 • 2024. október 04.
 • 2024. október 18.
 • 2024. november 08.
 • 2024. november 22.
 • 2024. december 13.

Minden nap 12:00-től 19:00-ig

2. félév: egyeztetés alatt

VIZSGA

 • esettanulmány
 • mentor coaching és gyakorló coaching teljesítése
 • teszt és szóbeli vizsga (gyakorlati)

TANÚSÍTVÁNY

 • A képzés elvégzéséről tanúsítványt kap, melyet a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület állít ki és ettől kezdve jogosult a Kognitív szemléletű business és life coach cím használatára.
 • A tanúsítványt az a résztvevő kapja meg, aki sikeres záróvizsgát tett, a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet), elkészítette az esettanulmányt és eleget tett a gyakorló coaching, valamint a mentor coaching (szupervízió) feltételeinek.

KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

A képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik szeretnének kognitív szemlélettel rendelkező business és life coachokká válni, üzleti vagy non-profit környezetben, ezáltal professzionálisabb és hatékonyabb munkát végezve.

Javasoljuk vezetőknek, menedzsereknek, akik vezetői kompetenciájukat szeretnék fejleszteni, humán erőforrások területén dolgozóknak, trénereknek, tanácsadóknak, pszichológusoknak, pszichoterapeutáknak, orvosoknak.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • felvételi beszélgetésen való megfelelés
 • felsőfokú végzettség (MA diploma vagy a régi rendszerben szerzett főiskolai diploma)

JELENTKEZÉS MÓDJA

Az oldal alján kattintson a JELENTKEZÉS gombra, és töltse ki a jelentkezési lapot.
Jelentkezés határideje:  2024. július 11.

A képzés minimum 12 fő részvételével indul (a maximális létszám 16 fő), a jelentkezését a sikeres felvételi interjút követően a képzési díj beérkezésekor tekintjük véglegesnek.

NYÍLT NAP

A képzéshez online megrendezett nyílt napot hirdetünk, amelynek időpontja: 2024. július 9. 17 óra. A nyílt napon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlapot  IDE kattintva töltheti ki.

FELVÉTELI INTERJÚ

2024. július 26. 9:00-12:00 óra

FELVÉTELI HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ
1083 Budapest, Baross utca 119/a.

 
 

JELENTKEZÉS

OKTATÓK:

Kognitív szemléletű Business és Life Coach képzés

Szilágyi Gyöngyi dr.

cégvezető, pszichiáter, pszichoterapeuta, tréner (TOPS München Csoportdinamikai képzés), business coach (Certificate in Business Coaching, London, ILM), executive coach, interkulturális kommunikáció kutatása, illetve távol-keleti és nyugati társadalmak, szervezeti kultúra összehasonlító vizsgálata.

Kognitív szemléletű Business és Life Coach képzés

Unoka Zsolt Szabolcs dr.

PhD. A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgató helyettese és a Pszichoterápiás osztály főorvosa. A Semmelweis Egyetemen Általános Orvosi Karán orvosi diplomát, majd a Mentális Egészség doktori iskolájában PhD-t, az ELTE Filozófia szakán filozófus diplomát szerzett. A pszichoterápián belül pszichoanalitikus, kognitív-viselkedés terápiás és sématerápiás képzettsége van. Tagja a Magyar, az Európai és a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesületnek, az EABCT-nek és az ISST-nek. A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE) oktatási felelőse és a European Association for Behavioural and Cognitive Therapies magyarországi reprezentánsa. Az International Society of Schema Therapy (ISST) kiképző terapeutája.

Kognitív szemléletű Business és Life Coach képzés

Toarniczky Andrea

PhD, egyetemi adjunktus a Budapesti Corvinus Egyetem, Szervezeti Magatartás tanszékén, ahol Szervezeti Magatartást, Szervezeti Kultúrát, Diverzitásmenedzsmentet tanít, valamint csapatépítő és önismereti tréningeket tart mester és posztgraduális diákok számára, magyarul és angolul.  Fizikus és közgazdász végzettségét a “Babes-Bolyai” Tudományegyetemen szerezte (Kolozsvár), nemzetközi menedzsmentet hallgatott az ESIAME-n (ESSCA, Franciaország). Oktatói és kutatói munkássága mellett vezetői önismereti tréningeket tart, és coachként karrierváltókat támogat a változ(tat)ási folyamatukban.

Kognitív szemléletű Business és Life Coach képzés

Berey Zita

Szervezet- és készségfejlesztő tréner, szupervizor-coach. A Magyar Családterápiás Egyesületnek és a Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának tagja, utóbbi szervezetben a Szupervizor-Coach szekció vezetője, a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének alelnöke. Akkreditált tanácsadó Facet5, ViewSuite360, BM, DISC, ASSESS, SalesMax/Select, Thinking Styles online kérdőíves technológiákból.

Kognitív szemléletű Business és Life Coach képzés

Dr.Tringer László

Professzor emeritus. Pszichiáter, neurológus, klinikai pszichológus. 1994.-2004. a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója. A hazai pszichoterápiák fejlesztésében kezdeményező szerepet játszott, elsősorban a magatartás- és kognitív terápiák, a személyközpontú (Rogers), a terápiás közösség és csoport-módszerek területén.

Kognitív szemléletű Business és Life Coach képzés

Simon Lajos dr.

PhD. a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi docense. Pszichiáter, neurológus. 2014-2016. a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika megbízott igazgatója. A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület vezetője, kognitív és viselkedés terapeuta és hipnoterapeuta. A Semmelweis Egyetem Pszichoterápiás Grémiumának Elnöke.