KUTATÁSI FELHÍVÁS

„Az impulzivitás transzdiagnosztikus vizsgálata: személyiségvonásokkal, gátló funkciózavarral, gyermekkori traumákkal és genetikai sérülékenységgel való összefüggéseinek feltérképezése” c. vizsgálatról

A kutatás célja

Számos kockázatos viselkedés és pszichiátriai kórkép (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar, borderline személyiségzavar) hátterében megtalálható az impulzivitás, mint rizikófaktor. A célunk az, hogy jobban megértsük az impulzivitást, és annak egyéni különbözőségeit, melyek összefüggést mutatnak örökletes és környezeti hatásokkal is. Munkacsoportunk előkészített egy vizsgálatot, melyben tanulmányozni szeretnénk a borderline személyiségzavar, a felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) genetikai és elektrofiziológiai hátterét 100-100 páciens és 100 egészséges kontroll személy bevonásával.

Kérjük, részvételével segítse munkánkat!
Kutatásvezető

Prof. Dr. Réthelyi János

A kutatásban való részvételt megelőző klinikai szűrővizsgálat helyszíne

VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ
1083 Budapest, Baross utca 119/A

A kutatási alkalmak helyszíne

Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1083 Budapest, Balassa utca 6.

A kutatás időtartama

2018. szeptember 1 – 2022. szeptember 1.

A kutatásba bevonni kívánt személyek életkora

18 – 35 év

A vizsgálat menete

1. Klinikai szűrővizsgálat

Strukturált klinikai interjú alapján (SCID-5-PD, M.I.N.I) megállapítjuk a fődiagnózist és a társuló pszichiátriai kórképeket, személyiség zavar érintettséget. Az interjút előre egyeztetett időpontban orvos vagy pszichológus kolléga veszi fel Önnel, időigénye kb. 2-3 óra. Ezáltal a VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központban már/vagy a jövőben megkezdődő terápiás munkát is segíti a részletes diagnosztikai jellemzés. Az interjú felvételére a VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központban kerül sor.

Amennyiben az Ön esetében a fenti interjúk alapján teljesülnek a kutatásba való beválasztás kritériumai, a továbbiakban kutatásunkban való részvételre kérjük fel. A felvett diagnosztikus interjúk eredményét – az Ön írásbeli hozzájárulását követően – kutatási célra továbbítjuk a Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán dolgozó kutatócsoport felé

2. Genetikai vizsgálat

  • Önkitöltős tesztcsomag kitöltése: kérdőíveket tölt majd ki egy online felületen otthonról, melyek elsősorban az Ön személyiségjegyeit, érzelemszabályozási stílusát, valamint aktuális fizikai, érzelmi, hangulati állapotát, korábbi esetleges traumatikus életeseményeit mérik fel. Időigénye kb. másfél óra, a kitöltés több részletben is kivitelezhető.
  • Neuropszichológiai tesztek felvétele: egy Önnel előre egyeztetett időpontban érdekes számítógépes tesztek (ezek egy része olyan, mint egy játék) elvégzésére fogjuk megkérni, amelyek a figyelmet, a memóriát, az impulzivitást, a döntéshozatal képességét mérik. A teszteket egy kutató asszisztens segítségével tölti ki, aki elmagyarázza a feladatokat és megmutatja a számítógép használatot. Időigénye kb. másfél óra. Ezt követően történik a genetikai minta leadása (nyálminta és szájnyálkahártya mintavétel), amelyből az örökítőanyagot (DNS-t) izoláljuk majd. A nyálminta és szájnyálkahártya mintavétel fájdalommal nem jár.

3. Elektrofiziológiai (EEG) vizsgálat

Amennyiben az EEG vizsgálatunkba is beleegyezését adja és Önhöz nemben, korban és végzettségben illeszkedő ADHD-s pácienst tudunk találni, egy Önnel előre egyeztetett időpontban felkérjük e vizsgálaton való részvételre. A vizsgálat körülbelül két órát vesz igénybe, melyek során egyszerű számítógépes feladatokat fog elvégeznie (a monitoron megjelenő jelekre kell reagálnia a billentyűzet/egér megadott gombjainak lenyomásával), miközben az agy elektromos jeleinek a regisztrációja történik a fejre helyezett sapka segítségével. A vizsgálati elrendezést a vizsgálat előtt részletesen bemutatjuk.

Az elektroenkefalográfia (EEG) olyan, fájdalmat nem okozó vizsgálóeljárás, mely során először a fejre egy ún. EEG sapkát helyezünk, melyen a csatlakozó érzékelők a sapkába vannak építve. Ezeket az érzékelő „járatokat” speciális szivaccsal töltjük fel, melynek szerepe az elektromos ellenállás csökkentése. A sapka felhelyezését követően vizes oldattal töltjük fel ezeket a szivacsokat. Az eljárás teljesen fájdalmatlan és semmilyen kellemetlenséggel nem jár.

A vizsgálat kockázatai és haszna, az adatok névtelen (anonim) formában való kezelése

A mintát egyedi személyazonosítóra nem utaló számkóddal látjuk el és a kódhoz tartozó személyi adatokat különálló, titkosított fájlban tároljuk, amelyhez csak a kutatásvezető fér hozzá. A genetikai vizsgálat eredményeit teljes mértékben bizalmasan kezelik, a kutatásban résztvevő munkatársak az eredmények feldolgozása és tárolása során kizárólag a kódokat használják. A minták ezt követően egy biobank részét fogják képezni, melyet kizárólag hazai és nemzetközi humángenetikai kutatás céljára használunk fel. A felvett, személyi azonosítót nem tartalmazó adatokhoz csak a kutatás munkatársai férnek hozzá. A vizsgálatban való részvétel az egyén számára közvetlen hasznot vagy előnyt nem jelent, de a humángenetikai kutatás területén igen nagy eszmei értéket képvisel.

Mindezzel nagymértékben hozzájárulnak az agyban lejátszódó alapvető biológiai folyamatok megismeréséhez. A kutatás eredményei személyre lebontva nem jelennek meg, a végső elemzések
csoportokra vonatkoznak. A vizsgálat végén statisztikai elemzést végzünk, melynek célja annak feltérképezése, hogy milyen tényezők játszanak szerepet az impulzivitással kapcsolatos tünetek, nehézségek kialakulásában.

A vizsgálatban való részvétel önkéntessége

A vizsgálatban való részvétel teljes mértékben önkéntes és befolyásolástól mentes. Amennyiben egy kutatási alkalomra (Genetika, vagy EEG) külön be kell fáradnia hozzánk, étkezési utalvány formájában igyekszünk megtéríteni költségeit, maximum 4.000,- Ft értékben.

Részvételét bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.

A kutatáshoz szükséges etikai engedélyt az Egészségügyi Tudományos Tanács és a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (TUKEB) és a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Kutatásetikai Bizottsága (IKEB) adta meg.

A fent részletezett beavatkozások egyike sem befolyásolja az Ön pszichoterápiás és gyógyszeres kezelését.

A jelentkezés módja

Érdeklődését emailben tudja jelezni a VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ munkatársa által küldött viszontválaszként. Kérjük, az emailben adja meg a következő adatait: név, telefonszám, email cím és a megadott elérhetőségen kollégánk hamarosan felkeresi Önt.

Együttműködését köszönjük!