A Semmelweis Egyetem és a VIKOTE EURÓPAI CBT PSZICHOTERAPEUTA szakképzést hirdet

KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

Prof. Tringer László egyetemi tanár

A KÉPZÉS VEZETŐJE

dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes

Tel: +36 1 781 6889 (munkanapokon 8.30 – 16.30 óra között)

E-mail: kepzes@vikote.hu

A pszichoterapeuta szakképzés az EMMI 22/2012. (IX.14) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről rendelete alapján kerül megszervezésre és lebonyolításra.

A pszichoterápia ráépített szakképesítésként szerezhető meg. A ráépített szakképzésben csak a jogszabályban, a képzés bemeneti feltételeként meghatározott végzettséggel rendelkező jelöltek vehetnek részt:

 • Klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus,
 • Bármilyen szakvizsgával rendelkező orvos.

A KÉPZÉS CÉLJA

A jelöltek felkészítése pszichoterapeuta szakvizsgára.

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Azoknak, akik már alkalmaznak terápiás gyakorlatukban pszichoterápiás megközelítéseket, vagy ezután kívánják a pszichoterápia módszereit gyógyító repertoárjukba beépíteni, és céljuk a pszichoterapeuta szakképesítés megszerzése, és CBT terapeutaként pszichoterápiás munka végzése.

A KÉPZÉS IDEJE

A jogszabálynak megfelelően a képzésben résztvevő alapvégzettségétől függően 24, vagy 36 hónap.

 • 24 hónap:
  • Gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria szakvizsgával rendelkező orvos,
  • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus.
 • 36 hónap:
  • Bármely alap szakképesítéssel, vagy szakfogorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos,
  • Neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus.

A KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam előadásokból, készségfejlesztő, szupervíziós osztályfoglalkozásokból, egyéni vagy csoportos önismereti foglalkozásokból és klinikai gyakorlatból áll.

AKKREDITÁCIÓ

A pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyam akkreditálásra került a Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központjánál és az Európai Kognitív és Viselkedésterápiás Szövetségnél (EABCT).

Akkr. pont félévente: 50

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti továbbképzési pontszámként elszámolható:

addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, rehabilitáció

MIT NYÚJT A KÉPZÉS?

A szakképzés magába foglalja mindazokat a szakaszokat (propedeutikai-, klinikai-, módszerspecifikus fázis, és klinikai gyakorlat), melyek sikeres teljesítése esetén a kiadott tanúsítvány birtokában a jelölt bejelentkezhet pszichoterapeuta szakvizsgára.

A sikeres pszichoterapeuta szakvizsgát követően, a pszichoterapeuta szakorvos, vagy szakpszichológus  az Egyesületen keresztül igényelheti  az európai CBT terapeuta szakképzettséget igazoló diplomát.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.

A JELENTKEZÉS MENETE

1. Online regisztráció a képzésre: ITT

2. Részvétel a felvételi elbeszélgetésen.

3. Jelentkezés szakképzésbe a SE Dékáni Hivatalánál az alábbiak szerint a felvételi beszélgetést követően.

 • Jelentkezés  határideje: minden év szeptember hó első munkanapja. A jelentkezési határidő lejártát követően a Dékáni Hivatalnak nem áll módjában jelentkezést elfogadni!
 • Jelentkezés helye:  Dékáni Hivatal (1085 Budapest, Üllői út 26. Fszt. 17. 18)
 • A jelentkezés módja: Személyesen.
 • Benyújtandó dokumentumok a SE Dékáni Hivatal felé:
  • Jelentkezési lap
  • Szakképzési terv, mely tartalmazza a mindenkori jogszabálynak megfelelő, a képzés során teljesítendő képzési elemeket, a klinikai fázist és a módszerspecifikus fázist valamint ezek részeit.
  • A bemeneti követelmény szerinti végzettséget igazoló alapdiploma és szakképesítést igazoló okirat másolata.
  • Munkáltatói igazolás (munkaviszony kezdete, munkakör megnevezése, munkaidőre vonatkozó adatok)
  • Tutor nyilatkozata, mellyel vállalja a jelölt szakmai felügyeletét a képzés során.
 • Ügymenet és Hírdetmény térítési díjakról letölthető a SE ÁOK honlapjáról.

A KÉPZÉS DÍJA

Pszichoterapeuta szakképzés képzési díja
Képzési modul megnevezése Képzési modul díja Képzési modul időtartama
Elméleti képzés + szupervíziós osztályfoglalkozás
VIKOTE tagok részére kedvezményes áron
130.000,- Ft/félév
120.000,- Ft/félév
4, vagy 6 félév a képzésben résztvevő alapvégzettségének megfelelően
Csoportos önismereti tréning 60.000,- Ft/félév 4 félév (150 óra)
UV, vagy halasztott vizsga 10.000,- Ft/alkalom
Fakultáció 30.000,- Ft/fakultáció 20 óra
Pszichoterápiás klinikai gyakorlat 25.000,- Ft/hó 21 hónap

 

Pszichoterapeuta szakképzés 2. félévének képzési díjai, a különböző felmentések figyelembe vételével
Autogén tréning
VIKOTE tagok részére kedvezményes áron
78.000,- Ft/félév
72.000,- Ft/félév
1 félév
Személyközpontú terápiás gyakorlat
VIKOTE tagok részére kedvezményes áron
52.000,- Ft/félév
48.000,- Ft/félév
1 félév