2019. szeptember 4.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) – sajátélmény csoport

Akkreditációs szám: Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00010

A tanfolyam az Oxford Mindfulness Center protokollja szerint kerül megvalósításra. A 8 hetes sajátélmény csoport az Oxford Mindfulness Center magyar nyelvre adaptált munkafüzetével és meditációs hanganyagával dolgozik, melyet a csoporttagok megkapnak. A sajátélmény kurzus elengedhetetlen része, hogy a csoporttag lehetőleg mind a 8 alkalmon személyesen részt tudjon venni, illetve vállalja, hogy a 8 hét alatt napi 40-60 percet önállóan gyakorol. Az MBCT sajátélmény remek kiegészítése az egyéni terápiás munkának és más sajátélmény megtapasztalásnak is.

2019. október 25.

A relaxáció, az imagináció és a szimbólumok alkalmazhatósága a pszichoterápiás munkában

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00050

A továbbképzés célja, hogy betekintést adjon a relaxációs módszerekbe és az imaginációkkal, szimbólumokkal való munkába, vázolva a tudományos hátterüket is. A gyakorlat során pedig személyes élményt szerezhetnek a résztvevők.

2019. november 29.

Távterápia online – videó konzultáció a pszichoterápiában

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00059

Kurzusunk során a résztvevők betekintést nyerhetnek a videokonferencia alapú (VoIP) távpszichoterápia jelenlegi gyakorlatába, tudományos kutatások eredményeibe és az alkalmazás szakmai kérdéseibe és lehetőséget kapnak egy biztonságos online pszichiátriai és pszichoterápiás konzultációs rendszer (PszichOnline) megismerésére és kipróbálására.

2019. október 7.

SémaMód Konceptualizációs Workshop

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00150

A workshop célja a sémamódok beazonosításának és a sématerápiás módtérkép felrajzolásának elmélyítése.
Ezenkívül a workshop bemutatja, a terápiás célok és a séma terápiás kezelési terv egyszerű szemléltetését a páciens számára a módok és módtérkép segítségével.

2020. október 1.

Metakognitív módszerek a klinikai gyakorlatban

Akkreditációs szám: SE-TK/2020.II/00150

A tanfolyam alatt a résztvevők megismerkedhetnek a rekurrens depresszió és a kényszerbetegség metakognitív terápiájával, valamint a metakognitív tréning alkalmazhatóságával szkizofrén betegek kezelése során.

2020. november 12.

SCID-5-PD/CV Strukturált klinikai interjú használata a terápiás gyakorlatban workshop

Akkreditációs szám: SE-TK/2020.II/00235

A SCID-5-PD/CV a DSM-5 diagnosztikai kritériumrendszer változásához adaptált mérőeszköz. A SCID-5-CV a klinikumban előforduló DSM-5 diagnózisok legnagyobb részét lefedi, és többféle módon alkalmazható, az egyes betegek vagy betegpopulációk vizsgálatára éppúgy, mint a klinikusok és pszichológus, pszichoterápiás képzésben résztvevők diagnosztikus interjú készségeinek fejlesztésére.

2022. január 21.

Kognitív szemléletű Business és Life Coach-képzés

Akkreditációs szám: SE-TK/2021.II/00224

Az elmúlt évtizedben a coaching gyakorlat térhódítása látható az üzleti és a non-profit szektorban, de nemcsak ezeken a területen van relevanciája, hanem a magánéletben is, a mindennapi életvezetésben. A coaching lépéseit leginkább egy olyan tanulási folyamathoz lehetne hasonlítani, amely növeli a tudatosságot, hatékonyságot és fejleszti az önismeretet.

2019. november 5.

Imaginációs Rescripting Sématerápiás Workshop

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00210

Az imaginációs rescripting egy olyan experimentális technika, amit a sémateárpia (is) előszeretettel használ. Lehetővé teszi a kliens számára, hogy olyan érzelmekkel dolgozzon amelyek kognitívan nehezen, vagy nem hozzáférhetőek és segíti a traumatikus élmények feldolgozását.
A workshopnak a célja, hogy segítséget nyújtson az imaginációs rescripting gyakorlati kivitelezésében.
A workshop röviden tárgyalni fogja az imaginációs rescripting elméleti hátterét, az imaginációs technikákat sémamódonként és az imagináció felhasználását trauma feldolgozásra.

2019. november 16.

The Transformational Chairwork Psychotherapy Project

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00249

Transformational Chairwork is centered on the belief that there is a healing and transformative power in: (1) Giving voice to one’s inner parts, modes, and selves; and (2) Enacting or re-enacting scenes from the Past, the Present, or the Future
The Transformational Chairwork Training is designed to introduce therapists to the practice of Chairwork, in an active, creative, and clinically-useful manner using clinical story-telling, role-plays, and live demonstrations.