A képzést technikai okokból előreláthatóan 2024 őszén indítjuk.
További részletekért, kérjük, látogasson vissza később!

KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS VEZETŐJE

Samu Nagy Ádám, felnőtt klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta, sématerápiás kiképző

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja a Joan Farrell és Ida Shaw GST modellje mentén kidolgozott protokoll gyakorlati elsajátítása és önismereti csoport vezetése közbeni begyakorlása.

A képzés fontos része az élmény alapú megtapasztalás, a racionális, az érzelmi és a cselekvéses miértek egymás melletti megélése.

A képzés alapját a csoport sématerápia (Group Schema Therapy – GST) protokollja alkotja, melyet Farrell és Shaw (1994, 2012) dolgozott ki. A csoport sématerápiás modell integrálja a csoportterápiás munkát a Young egyéni sématerápiájával (2003) és Arntz (2009) sématerápiás kutatási eredményeivel.

A csoport sématerápia a csoporthelyzet terápiás tényezőinek segítségével segíti elő a sémamódváltást. Ez egy egyedülálló megközelítés, amely messze túlmutat a hagyományos csoportterápiás modelleken és nem egyszerűen az egyéni sématerápiás beavatkozásokat ültette át csoportos formába, hanem a sématerápiás intervenciók új módszereit dolgozta ki a csoportterápia kereteihez igazítva.

A csoport sématerápia központi gondolata az, hogy a csoporttagok a terapeuták irányításával létrehozzák saját “korrektív családjukat”, amelyben a terapeuták által nyújtott korlátozott szülői újragondoskodást testvéri (többi csoporttag) szocializációjával egészítik ki. Ennek a csoportos érzelmi korrekciós folyamatnak a részeként imaginációs és dramatikus gyakorlatok segítségével végigveszik az egyes csoporttagok különböző sémamódjainak szerepét (pl. Eltávolodott védelmező mód, Sérülékeny gyerek mód, Büntető destruktív mód) és az Egészséges felnőtt mód segítségével adaptívabb kapcsolatot alakítanak ki velük. Az alapvető érzelmi igényeket elfogadó, érvényesként elismerő és támogató csoportközeg közvetlenül befolyásolhatja és gyógyíthatja az olyan kulcsfontosságú sémákat, mint az elhagyatottság, csökkentértékűség, érzelmi depriváció, társas izoláció, bizalmatlanság/abúzus.

Az egyéni sématerápiához hasonlóan a csoport sématerápia javítja az én stabilitását, a személyközi kapcsolatokat, a társadalmi, családi és szakmai működést és az életminőséget. A csoport sématerápia megközelítés hatékonyságát jelentős nemzetközi kutatások támasztják alá (Farrell & Shaw, 2009; Reiss, Lieb, Arntz, Shaw & Farrell, 2013). Ezek a tanulmányok még egy rövid, harminc ülésből álló csoportos kezelésnél is erőteljes pozitív hatást mutatták ki.

A képzés akkreditálva van orvosok és szakpszichológusok részére.
Az első félév akkreditációs kódja: SE-TK/2022.II/00143; a második félév akkreditációja folyamatban van.
Akkr. pont: 50*

KIKET VÁRUNK A KÉPZÉSRE

A képzésre pszichiátereket, klinikai szakpszichológusokat, pszichoterapeutákat, sématerapeutákat, vagy sémaképzésben lévő terapeuta jelölteket várunk, akik használják a sématerápiát a munkájuk során. A séma fókuszú CBT integratív szemlélete miatt előnyt jelent a dramatikus módszerekben vagy módosult tudatállapottal dolgozó módszerekben szerzett képzettség vagy tapasztalat.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ, 1083 Budapest, Baross utca 119/a.

A KÉPZÉS IDEJE

2 év, félévente 50 óra, összesen 200 óra + 150 óra gyakorlat

KÉPZÉS LEÍRÁSA

1. A képzés első szakaszában (első félév) a résztvevők sajátélmény szinten tapasztalják és tanulják  meg a sémafókuszú CBT csoport vezetésének protokollját.
Az első félév időbeosztása: 10 alkalom szombat délelőttönként kétheti gyakorisággal 9.00 – 13.00 óra között (10 x 5 óra, összesen 50 óra).

Az 1. félév időpontjai és tematikája:

 • 2023.09.16. – A csoport alakulása – keretek – dramatikus tapasztalatok, játékok
 • 2023.09.30 – Élettörténeti feltárás, a sémák eredete – megtapasztalás (szülők, gyerekkor, szokások)
 • 2023.10.14. –  Sémák edukációja, ábrázolása, megélése és megértése együtt
 • 2023.10.28. – Sémamódok, énrészek általános edukációja és megtapasztalása
 • 2023.11.11. – Maladaptív Megküzdési Módok (Elkerülő, Önfeladó és Túlkompenzáló Módok)
 • 2023.11.25. – Destruktív Módok (Belső kritikus Módok – Büntető és Túlkövetelő)
 • 2023.12.09. – Sérülékeny Gyermek Mód
 • 2023.01.06. – Dühös és Fegyelmezetlen Gyermek Mód
 • 2023.01.20. – Boldog Gyermek Mód
 • 2023.02.03. –  Egészséges Felnőtt Mód

Egy képzési nap a 150 órás (38 alkalmas) önismereti csoport protokolljának 3-4 csoportülését fedi le.

2. A képzés második szakaszában (második félév) újra végigvesszük az önismereti csoport protokollját, ahol a résztvevők már maguk gyakorolhatják a csoportvezetést.
Minden alkalmat más-más képződő páros vezet a kiképzők terapeuták támogatásával. A tíz alkalomból így mindenki legalább kétszer vezeti a csoportot, más-más párral, a protokoll szerint. Ezeknek a délelőttöknek az utolsó óráját a kiképzők visszajelzése zárja.
A második félév időbeosztása: 10 alkalom szombat délelőttönként kétheti gyakorisággal 9.00 – 13.00 óra között (10 x 5 óra, összesen 50 óra).

A 2. félév időpontjai, tematikája (időpontok egyeztetés alatt):

 • 2024. – A csoportfolyamat elkezdésének kérdései – csoportalakulás, keretek
 • 2024. – A sémák keletkezése, imaginatív és dramatikus feltárás
 • 2024. – A Sémák edukációjának gyakorlása
 • 2024. – A sémamódok edukációjának kérdései
 • 2024. – A Maladaptív Megküzdési Módok automatizmusainak megállítása
 • 2024. – Megküzdés a Destruktív (Belső kritikus) módokkal
 • 2024. – Gondoskodás a Sérülékeny Gyermek Módról
 • 2024. – A Dühös és/vagy Fegyelmezetlen Gyermek Mód megértése-validálása
 • 2024. – A Boldog Gyermek Mód megélésének megtapasztalása
 • 2024. – Az „Egészséges Felnőtt Mód projekt” – összegzés, lezárás

3. A képzés harmadik szakasza (harmadik-negyedik félév) a gyakorlat, amelyet a VIKOTE keretében induló intenzív 150 órás (heti rendszerességű) önismereti csoport vezetése során teljesítendő. Ez kettős csoportvezetéssel, kéthetente szombat délelőttönként zajlik, szupervízióval. A szupervízió az intenzív csoportok folyamatát követve.
A harmadik és negyedik félév időbeosztása: 150 óra gyakorlat heti rendszerességgel (38 alkalom/év) előre egyeztetett időpontban, félévente 10 – 10 alkalom szupervízió szombat délelőttönként, kétheti gyakorisággal 9.00 – 13.00 óra között (2 x 10 x 5 óra, összesen 100 óra).

A képzés alatt a résztvevők megkapják a J. Farrell és I. Show által összeállított munkafüzet anyagát:

 • Farrell, J. M., Reiss, N., and Shaw, I. A. (2012). The Schema Therapy Clinician’s Guide: A Complete Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs. Oxford: Wiley-Blackwell
 • Farrell, J. M. and Shaw, I.A. (2014). Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Step-By-Step Treatment manual with Patient Workbook. Oxford: Wiley-Blackwell
 • Farrell, J. M. and Shaw, I.A. (2018). Experiencing Shema Therapy from the Inside-Out: A Self-Practice/Self-Reflection Workbook for Therapists. New York: Guilford Press

KÉPZÉS DÍJA

4.500,- Ft/óra, 225.000,- Ft/félév

Érvényes VIKOTE tagsággal rendelkező egyesületi tagoknak: 3.500,- Ft/óra, 175.000,- Ft

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • felvételi beszélgetésen való megfelelés
 • pszichiáter, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta képzettséget igazoló dokumentum, vagy sémaképzésben való részvétel és az erről szóló igazolás

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ

A képzést technikai okokból előreláthatóan 2024 őszén indítjuk.
További részletekért, kérjük, látogasson vissza később!

A képzést min. 8 fő jelentkezése esetén indítjuk el. A résztvevők max létszáma: 10 fő.

KAPCSOLATTARTÓ

Kurtyánné Moravecz Zsuzsanna
Telefon: 0620 556 3718
E-mail: titkarsag@vikote.hu

*Az oftex.hu oldalon tájékozódhat, milyen szakképesítéssel szerezhető kreditpont