KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 20 557 4377
E-mail: kepzes@vikote.hu

A KÉPZÉS CÉLJA

Segítő szakemberek képzése:

 • akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás technikákat és gyakorlatát (CBT)  – nem klinikai jellegű és nem terápiás környezetben – megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő  hatás elérése érdekében.
 • akik már dolgoznak komplex pszichoterápiát folytató teamben. Ez a képzés felkészíti a résztvevőket a pszichoterápiás teamben folyó kognitív viselkedésterápiás folyamatok támogatására, segítve a szakpszichoterapeuták kognitív viselkedésterápiás munkáját.

A CBT konzultáns képzési program nem egy újabb szakma elsajátítására irányul, ezért nem tekinthető önálló identitású hivatásnak.

Célunk:

 • olyan komplex szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelynek birtokában a képzésben résztvevők eredeti segítő hivatásukat egy addiginál tágabb kontextusban értelmezve hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni,
 • hogy felismerjék a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, és ennek segítségével hatékony segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani, szükség szerint segíteni a megfelelő szintű terápiás ellátás elérését,
 • hogy képesek legyenek megközelíteni és más-más perspektívából szemlélni a problémákat.

A képzésből kikerülő, friss ismereteket és kompetenciákat szerző szakember elsődleges feladata a működési területén, az alapdiplomájának megfelelő kompetencia határok figyelembe vételével, a mentális problémákkal, viselkedészavarokkal küzdő emberek munkavállalási képességének, tanulási készségeiknek fejlesztése, életminőségük javítása.

BEMENETI FELTÉTELEK

Az alábbi szakképzettségek valamelyike:

 • mentálhigiénés szakember
 • okleveles pszichológus
 • addiktológiai konzultáns
 • orvos
 • más, segítő szakmában szerzett diploma esetén szükséges a megkezdett MA pszichológia képzés igazolása is.
 • A szakképzettség igazolásán túl munkahelyi igazolás (vagy önkéntes szerződés) arról, hogy felnőtt kliensekkel foglalkozik.

A KÉPZÉS IDEJE

A képzés összes modulja 2 év alatt elvégezhető, de egyéni tempóban tudnak haladni a képzésre jelentkezők. A képzésbe lépés előtt, de legkésőbb a képzéssel párhuzamosan el kell végezni a 150 órás  (CBT/sématerápiás) önismeretet, mely lehet egyéni vagy csoportos.

A KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam elméleti és gyakorlati modulokból épül fel, a modulok egymásra épülnek, egyes modulok párhuzamosan is teljesíthetők. A modul rendszerű képzés felépítését ITT tudja áttekinteni.
Az egyes modulok elméleti, gyakorlati és részben szupervíziós részekből állnak. A törzsképzés teljes ideje alatt kötelező szakmai gyakorlat teljesítése CBT terapeuta szupervíziója mellett.
Az egyes modulok sikeres elvégzéséről igazolást fog kapni, a teljes képzés befejezésekor sikeres záróvizsgát követően Tanúsítványt állítunk ki .

NYÍLT NAP

A következő nyílt nap várható időpontja 2022. november. A pontos időpontot 2022. szeptemberben tesszük közzé.

MIT NYÚJT A KÉPZÉS?

ALAPOZÓ modul

Az Alapozó modul 3 részből áll, melyeket egyszerre, vagy egymás után is el lehet végezni. Az alapozó modul befejezését követően lehet elkezdeni a CBT I. modult.

Az alapozó modul egyes részeinek aktuális órarendje a modulrész nevére kattintva érhető el.

1. Pszichopatológia

A pszichopatológia fázis célja azoknak a kóros tüneteknek a megismertetése, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához.

2. Autogén tréning

Az autogén tréning egyfajta relaxációs eljárás. Segítségével ellazíthatjuk a testünket, lecsendesíthetjük elménket, és konkrét problémák megoldásához is hozzájárulhat. Elsajátítása sajátélmény formájában történik. Ebben a fázisban elsajátított ismereteket a viselkedésterápiás eljárások során fogják használni.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki az MRSZE alapképzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

3. Propedeutika

A propedeutika fázisban résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás  illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a tanácsadó és a segítő folyamat hatékonyságát.

Felmentést kaphat az a résztvevő, aki a MASZK PTE tanácsadói képzését teljesítette és erről igazolással rendelkezik.

CBT I. modul – VISELKEDÉSTERÁPIA ÉS KOGNITÍV TERÁPIA ALAPJAI

A képzés ezen részének célja a viselkedés- és kognitív terápiás módszer alapjainak megismerése.

 • Óraszám: 48 óra (14 óra elmélet, 34 óra gyakorlat)
 • Gyakoriság: Kéthetente 8-8 óra
 • Képzés formája: csoportos, a gyakorlati rész csoportbontásban
 • A teljesítés feltétele:
  • a képzésen való részvétel,
  • esettanulmányok készítése és leadása,
  • szóbeli vizsga.

CBT I. modul képzés díja:

 • 168.000,- Ft (3.500,- Ft/óra)
 • Érvényes VIKOTE tagsággal rendelkező tagoknak kedvezményesen biztosítjuk a részvételt: 134.400,- Ft (2.800,- Ft/óra)

CBT II. modul – KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS TECHNIKÁK

A képzés harmadik szakaszában a résztvevők megismerkednek a kognitív technikákkal, amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára.

 • Képzés formája: csoportos, a gyakorlati rész csoportbontásban
 • A teljesítés feltétele:
  • a képzésen való részvétel,
  • esettanulmányok készítése és leadása,
  • szóbeli vizsga.

CBT IV/B modul – ALACSONY INTENZITÁSÚ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA ALKALMAZÁSA

A résztvevők megismerik és elsajátítják a metakognitív tréning, a mindfulness, a sématerápia módszerek alapjait. Elsajátítják a közösségi gondozás technikáit, megtanulják a mentálhigiénés csoportok és a problémamegoldó csoportok vezetésének technikáit.

 • Képzés formája: csoportos, a gyakorlati rész csoportbontásban
 • A teljesítés feltétele:
  • a képzésen való részvétel,
  • esettanulmányok készítése és leadása,
  • szóbeli vizsga.

A Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns képzés teljesítésének feltétele:

 • az összes modul teljesítése,
 • záróeset leadása,
 • záróvizsga.

A képzés sikeres befejezését követően, jogosult a CBT konzultáns cím használatára, melyről a résztvevők TANÚSÍTVÁNY-t kapnak.

  Továbblépési lehetőségek

A CBT konzultáns címmel rendelkezők további képzési lehetőségei:

 • sémakonzultáns képzés,
 • CBT csoportvezető képzés (CBT V. modul)

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.

A JELENTKEZÉS MENETE

A 2022. szeptemberben induló képzésre a jelentkezés lezárult.

FELVÉTELI INTERJÚ

A képzésbe jelentkezőknek felvételi interjún kell részt venniük. Ennek tervezett időpontja: 2022. május.
A pontos dátumot a nyílt napot követően tesszük közzé.
Az egyes modulokra a sikeres felvételit követően tudnak jelentkezni.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG A KÉPZÉST KÖVETŐEN

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szerint, a képzést sikeresen teljesítők elhelyezkedhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő munkakörben, vagy a család- és gyermekjóléti központokban esetmenedzser, vagy tanácsadó munkakörökben.