A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE) Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns képzést hirdet segítő szakemberek részére.

KÉPZŐ SZERVEZET

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A KÉPZÉS SZAKMAI VEZETŐJE

dr. Simon Lajos egyetemi docens

KAPCSOLATTARTÓ

Gróf Ágnes
Tel: +36 1 781 6889 (munkaidőben 8.30-16.30 között)
E-mail: kepzes(kukac)vikote.hu

A KÉPZÉS CÉLJA

Olyan segítő szakemberek képzése, akik hatékonyan tudják használni a kognitív viselkedésterápiás technikákat (CBT) nem terápiás környezetben.  Célunk, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a segítő kommunikációt és fejlődjön az empátiás készségük. Ismerjék meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban leggyakrabban megjelenő kóros tüneteket, hiszen ezek felismerése elengedhetetlen a hatékony segítő kapcsolat kialakításában. A képzésből kikerülő, friss ismereteket és kompetenciákat szerző szakember elsődleges feladata a működési területén, az alapdiplomájának megfelelő kompetencia határok figyelembe vételével, a mentális problémákkal, viselkedészavarokkal küzdő emberek munkavállalási képességének, tanulási készségeiknek fejlesztése, életminőségük javítása.

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

A képzésre azon humán alapdiplomával rendelkező, segítő szakmában dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk, akik munkájuk során kívánják a kognitív viselkedésterápiás technikákat használni.

A KÉPZÉS IDEJE

24 hónap
12 képzési nap (6 péntek + 6 szombat) / félév

A KÉPZÉS FORMÁJA

A tanfolyam előadásokból, készségfejlesztő, szupervíziós csoportfoglalkozásokból, egyéni, vagy csoportos önismereti foglalkozásokból és gyakorlatból áll.

AKKREDITÁCIÓ

A tanfolyam akkreditálásra került a Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központjánál.

NYÍLT NAP

Időpont: 2019. június 21. 17 óra
Helyszín: SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 1083 Budapest, Balassa utca 6.
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. ITT tud regisztrálni.

MIT NYÚJT A KÉPZÉS?

  1. Propedeutika, pszichopatológia, pszichoterápiás kommunikáció, személyközpontú terápia alapjai, empátia labor.

A képzés első részében a résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás  illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a terapeuta és a terápia hatékonyságát.

Kitérünk azoknak a kóros tüneteknek a megismertetésére, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához.

  1. Viselkedésterápia

A képzés ezen részének célja a viselkedésterápiás módszer alapjainak, a viselkedésterápia alapfogalmainak, a viselkedésdiagnosztikai és viselkedésváltoztatási folyamat főbb jellemzőinek és a viselkedésterápiás etikának az elsajátítása.

A behaviorizmus történetét követően a résztvevők megismerkednek a tanuláselmélettel és a tanulási szabályokkal. Ezt követi a viselkedésterápiás technikák elsajátítása és a különböző betegségek viselkedésterápiával történő kezelésének elmélete és gyakorlata. A gyakorlatok során a résztvevők megismerkednek a viselkedés-alapú anamnézis felvételével, a viselkedés feltérképezésével, a viselkedésdiagnosztika gyakorlatával, a viselkedésterápiás eszközök közötti választás szempontjaival, a különböző terápiás módszerekkel, a viselkedésterápiára jellemző betegvezetéssel, a terápiás óra szerkezetével, a terápiás keretek tartásával és a terápiás folyamat értékelésének módszereivel.
A szakirodalomban számos kontrollált tanulmány igazolja a módszer hatékonyságát.

  1. Kognitív terápia

A képzés harmadik szakaszában a résztvevők megismerkednek a kognitív terápia elméletével és alapjaival, – amely ráépül az előző, viselkedésterápiás képzési szakasz tananyagára – valamint a kognitív terápia specifikus kórképekre kidolgozott eljárásaival.

A résztvevők elsajátítják a kognitív megközelítés helyét a pszichoterápiás irányzatok között, az egyes pszichés megbetegedések kognitív modelljét, valamint a kognitív szempontú állapotfelmérés (ún. kognitív diagnosztika) alapelveit.

Betekintést kapnak a kognitív terápia fejlődésének második és harmadik hullámához tartozó sématerápiába, metakognitív és mindfulness módszerekbe.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Kognitív és Sématerápiás Központ – 1083 Budapest, Baross utca 119/a.
SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – 1083 Budapest, Balassa utca 6.

A JELENTKEZÉS MENETE

1. Online regisztráció a képzésre: ITT
Jelentkezési határidő: 2019. július 31.

2. Részvétel a felvételi elbeszélgetésen.
Időpont: 2019. augusztus 27.  9 óra
Helyszín: Kognitív és Sématerápiás Központ

KÉPZÉSI NAPOK

2019. szeptemberben induló évfolyam I. félévének tervezett képzési napjai:
2019. szeptember 13 – 14.
2019. október 11 – 12.
2019. október 25 – 26.
2019. november 22 – 23.
2019. december 13 – 14.
2020. január 10 – 11.

Az időpont változtatás jogát az Egyesület fenntartja.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG A KÉPZÉST KÖVETŐEN

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szerint, a képzést sikeresen teljesítők elhelyezkedhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálatoknál családsegítő munkakörbe, vagy a család- és gyermekjóléti központokban esetmenedzser, vagy tanácsadó munkakörökben.

A KÉPZÉS DÍJA

CBT konzultáns képzés díja
Képzési modul megnevezése Képzési modul díja Képzési modul időtartama
Elméleti képzés + esetmegbeszélés (szupervízió)
VIKOTE tagok részére 10% kedvezményt biztosítunk a képzési díjból
180.000,- Ft/félév

162.000,- Ft/félév

4 félév
Csoportos önismereti tréning 65.000,- Ft/félév 4 félév (150 óra)
UV, vagy halasztott vizsga 10.000,- Ft/alkalom