Tanulmánykötet

A tanulmánykötet a kognitív viselkedésterápiák néhány új irányzatának bemutatásán keresztül betekintést nyújt a gyakorlati alkalmazásba is. A tanulmányok a pszichoterápiás gyakorlat kihívást jelentő területeit célozzák meg, mely témakörrel a Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület (VIKOTE) 2016. évi Kongresszusa is foglalkozott.

Az előszóban Tringer László megemlíti, hogy a VIKOTE törekvését az átfogó, szintézisre irányuló szemlélet jellemzi a kognitív viselkedésterápiák új generációinak megjelenését illetően.

A tartalmilag két fő részre tagolódik a könyv. Az első része az új irányzatokhoz tartozó néhány terápia elméleti bemutatásáról szól, melyeket Tringer László, egy filozófiai kontextusba is helyez. Figyelmünket ráirányítja az „érték alapú” gyógyításra, mely gazdagítja az evidencián alapuló medicinát.

A második rész a gyakorlati lehetőségekről szól, esetpéldákkal illusztrálva.

A krónikus pszichés megbetegedések, súlyos traumák, testi betegségekhez kapcsolódó pszichés zavarok kezelésében a harmadik generációs terápiák ajánlottak. A kötet első részében a harmadik hullámhoz sorolt tudatos jelenlét alapú intervenciókat (MBI) Perczel Forintos Dóra mutatja be. Az MBI a figyelem szabályozásán és a diszfunkcionális tartalmak elfogadásán keresztül közelít a változás felé.

Az Elfogadás és Elköteleződés Terápiáról olvashatunk Szondy Máté és Szabó-Bartha Anett írásában. Ebben a terápiában az elfogadás mellett az értékvezérelt viselkedés kap hangsúlyt.

Végül az első rész az Újrafeldolgozási Terápia bemutatásával zárul, Havelka Judit írása által. A kevéssé ismert új módszer az ingerelt szemmozgások segítségével való deszenzitizációról és újrafeldolgozásról szól, melyet traumatikus élmények esetén használnak.

A második nagy egységben a kognitív viselkedésterápiák második generációjának szemléletes gyakorlati alkalmazásait részletezik a szerzők, Vankó Tünde és Vizin Gabriella. Megérthetjük a sémamód fogalmát, a gyakorlatban való megjelenését. Megtudhatjuk a nárcisztikus személyiségzavar megnyilvánulásainak a szégyennel való összefüggését, és bepillantást nyerhetünk a terápiákba.

Szuromi Bálint és Szabó Gabriella a kognitív viselkedésterápiák alkalmazhatóságának lehetőségeit láttatják az antiszociális személyiségzavar bizonyos típusánál, és heteroagresszív viselkedés esetében.

A terápiás tanulmányok érintik a gyermekkori kényszerbetegséget és a felnőttkori autizmus spektrumot, valamint a felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavart, Németh Laura és Németh Krisztina és Angyalosi Anna bemutatása által.

A terápiás egységen belül, több írás ad teret a pszichiátriai rehabilitáció témájának. Szerzőjük Varga -Tana Ünüge és Égerházi Anikó.

Simon Lajos a kognitív viselkedésterápiák alkalmazását foglalja össze a pszichoszociális fogyatékossággal élők esetében, az integrált szociális ellátásban, melynek szemléletét új paradigma, új betegmodell jellemzi.

A terápia szempontjából nagy kihívást jelentő szkizofrén betegeknél alkalmazható módszerekről Mersich Beatrix, Polgár Patricia tanulmányából tudhatunk meg érdekességeket, míg Fazekas Kata, Unoka Zsolt és az m-Resist Konsorcium az e-Healt eszközök ígéretes alkalmazásáról tudósít a terápia rezisztens szkizofrén betegek kezelését illetően. Megtudhatjuk, hogy a korszerű internet és mobil eszközök adta digitális információk és kommunikációs technológiák miként alkalmazhatóak annál a betegségcsoportnál, ahol éppen kommunikációs nehézségekbe ütközünk.

A tanulmánykötet Ajtay Gyöngyi írásával zárul és a krónikus pszichés zavarok esetében mutatja be a metakognitív módszereket, melyek a gondolkodás specifikus mintázatait veszik célba.

A tanulmánykötet egyaránt szól szakembereknek és érdeklődőknek. Azoknak ajánlom, akik tájékozódni szeretnének a legújabb kognitív viselkedésterápiás módszerekről, akik szeretnének egy átfogó, egységes képet kapni ezek elméletéről, ennek kontextusáról, izgalmas gyakorlati alkalmazhatóságáról.

A tanulmánykötetet kézbevételét kellemessé teszi a szép borítókép mely Komlósy Mária Emese: Eső című műve (Moravcsik Alapítvány, PsychArt, 2016).

Kiadó: VIKOTE

A könyv megvásárolható a VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központban
Budapest, VIII. ker. Baross utca 119/A

 

Ára: 5.000 Ft