Szakterülete: Ideg-elmegyógyászat, pszichoterápia, addiktológia, klinikai pszichológia, magatartásterápia, rehabilitáció, geriátria, oktatás: orvos-, pszichológus-, pszichoterapeuta-képzés.
egyetemi tanár

a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület tiszteletbeli elnöke

1939-ben született Győrszentmártonban (mai nevén: Pannonhalma). A helybéli bencés gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. A Pszichiátriai Klinikán kezdte meg orvosi munkáját, ahol jelenleg professor emeritusként dolgozik. A pszichiátriai és neurológiai szakvizsgát követően az ELTE BTK-n pszichológiai diplomát szerzett. 1987-90 között a Pázmány Péter Rk. Hittudományi Akadémián végzett tanulmányokat.

1965-től a Klinikai Farmakológiai Hálózat tagja. 1989-től egyetemi tanár, 1992-94 között a Kútvölgyi Kórház Főigazgatója, és az intézménynek az Egyetemhez való átszervezését irányítja. 1994-2004 között a Pszichiátriai Klinika igazgatója. Az 1974/75-ös tanévet Párizsban, a Renée Descartes Egyetemen tölti.

A pszichiátrián belül elsősorban az orvosi lélektan, a pszichoterápia, klinikai farmakológia, pszichometria területén tevékenykedik. Angol, német és francia nyelven beszél és előad. A Magyar Pszichiátriai Társaság alapító titkára, főtitkára, majd 2001-2003 között elnöke.

Az Európai Viselkedés- és Kognitív Terápiás Szövetség (EABCT) elnöke (1995-96). Számos hazai és külföldi szaklap szerkesztőségének tagja. 1990-től az ÁOK Oktatási Bizottság elnöke, két cikluson át a Szenátus tagja, számos egyetemi és országos bizottság elnöke vagy tagja.

A Köztársasági Érdemérem Kiskeresztje, a Batthyányi-Strattman Díj és számos más kitüntetés tulajdonosa.

A hazai viselkedés-és kognitív terápiás, valamint a személyközpontú terápiás iskola megalapítója.

1979-ben kandidátusi értekezését a neurózisok motivációs zavarainak kérdésében védte meg. Számos monográfia, tankönyv és több mint 250 tanulmány szerzője.
Elérhetősége: tringer.laszlo@med.semmelweis-univ.hu