A pszichoterápiás beavatkozások hatékonysága: a szakmai irányelvek lehetőségei – módszertani konszenzus javaslat

(Kovács Péter, Gonda Xénia, Csigó Katalin, Kiss DánielBalázs, Purebl György)

A pszichoterápiás intervenciók sok szempontból különböznek az egyéb egészségügyi beavatkozásoktól, és a bizonyítékokon alapuló orvoslás indikátorait módosításokkal szükséges esetükben alkalmazni. Egy egységes értékelési és minőségbiztosítási keretrendszer alkalmazása segítheti a pszichoterápiás szcénát abban, hogy a társszakmák egyenrangú egészségügyi szolgáltatásként tekintsenek rá és módszereire. A pszichoterápiás szakterület klinikai ellátásban alkalmazott beavatkozásaira, módszereire vonatkozó szakmai ajánlásokat a hazai egészségügyi szabályozási gyakorlatban specifikus szakmai irányelv rögzítheti. Egy szakmai irányelv kiindulópontot és iránymutatást is jelent a (képződni tervező, képződő, kiképzett) szakemberek, de az egészségügyi finanszírozó(k) számára egyaránt. Ezen kívül egy rögzített szakmai keretrendszer konzekvens és számonkérhető minőségbiztosítási relevanciát jelenthet a gyógyulni vágyó betegek és a pszichoterápiához, mint segítő eszközhöz fordulók számára. A szakmagyakorlatra vonatkozó evidenciákon alapuló ajánlások:

  1. tudományos szempontból is alátámasztott megállapítások mentén validálhatják a választott ellátási gyakorlatot,
  2. definíciók által konszenzusosan feloldhatják a szakterületre
    jellemző anomáliákat okozó tisztázatlanságok félreérthetőségeit,
  3. alapjául szolgálhatnak az átlátható és módszeres szakmaszervezés képzési, adminisztratív és költségvetési/kódrevíziós vonatkozásai számára is.

Egy pszichoterápiás módszer klinikai alkalmazhatóságát meghatározzák annak kutatási evidenciái: a következetes szakmai döntéshozatalt rangsorolt hatékonyságú bizonyítékok alapján lehet és kell meghozni.
(Neuropsychopharmacol Hung 2023; 25(1): 26–35)

A teljes cikk itt olvasható