Alapszabályunk szerint Egyesületünk vezető tisztségviselőinek megbízatása 2022. év májusában lejár, új vezetőséget kell választani. Az előttünk álló választást megelőzően jelölteket kell állítanunk.
Az Elnökséget alkotó Elnök, Főtitkár és 8 tag személyét, valamint a Felügyelő Bizottság Elnökét és 2 tagját, az egyesületi tagok sorából, a Közgyűlés választja, nyílt szavazással, 4 éves időtartamra. Az Elnökség tagjai újraválaszthatóak.

Az Elnökség határozata alapján felállította a Jelölő Bizottságot, amelynek feladata:

  • a tisztségekre leadható jelölések határidejének meghatározása,
  • a jelölő tagok által leadott jelölőcédulák vizsgálata,
  • a jelölők választójogának és a jelöltek választhatóságának ellenőrzése,
  • a választott tisztségekre a jelölti listák összeállítása.

Jelölő Bizottság tagjai:

  • dr. Tölgyes Tamás, elnök
  • dr. Czenner Zsuzsa
  • dr. Géczy Anna

Jelölését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha röviden megindokolja, miért tartja jelöltjét alkalmasnak az adott pozícióra.

Jelöléseket 2021. december 15. 24:00 óráig fogadjuk.