MŰVÉSZETTERÁPIA

A művészetterápia a művészetek (képzőművészet, zene, tánc, dráma, irodalom stb.) kreatív folyamatait, flow élményét a gondolatok és érzések nonverbális, azaz nem beszéd általi kommunikációjára használja fel. Alkotni nem csupán magáért az eredményért lehet, hanem azért is, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, ezáltal pedig felszínre hozzuk azt, ami mélyen a lelkünkben lakozik.

CSOPORTVEZETŐ

DR. HORVÁT  MÁRTA művészetterapeuta

HELYSZÍN

Kognitív és Sématerápiás Központ
1083 Budapest, Baross utca 119/A

KINEK AJÁNLJUK A RÉSZVÉTELT

A művészetterápiás csoportot szorongásos zavarokban, hangulatzavarban, személyiségzavarban és traumával összefüggő zavarokban szenvedő kliensek számára ajánljuk. A művészetterápiás foglalkozások jól illeszkednek a CBT-, DBT-, MBT-, séma-alapú pszichoterápiákhoz is.

MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT

A foglakozásokon elsősorban a vizuális művészetek eszközeit alkalmazzuk. Az alkotási folyamatot megelőzi egy bemelegítő beszélgetés, relaxáció vagy könnyed zenés imagináció. Az alkotáshoz semmilyen akadémiai rajztudás nem szükséges, érezhetjük úgy, hogy nem tudunk rajzolni, ugyanis az elkészült munkák nem kerülnek esztétikai megítélésre. Gyakran alkalmazunk olyan technikákat, amelyek kifejezetten az „üres lap” okozta szorongást előzik meg, mint pl. a papír kollázs, firka, kavicsfestés, kinetikus homok stb.  A foglalkozást egy beszélgetés zárja, magáról az alkotó folyamat során átélt érzésekről, gondolatokról, valamint az elkészült alkotásokról.

A művészetterápiás foglalkozások segítséget nyújtanak a belső feszültség és a szorongás oldásában, az érzelmeink megismerésében és tudatosabb megélésben, az önértékelésben, a belátásban, a problémáink tudatosabb megítélésében és megélésében, saját magunk és a társaink elfogadásában, valamint a kreativitásban rejlő lehetőségek és az alkotás örömének megtapasztalásában

IDŐPONTOK, RÉSZVÉTELI DÍJAK

2023. november 2. csütörtök
2023. november 9. csütörtök
2023. november 16. csütörtök
2023. november 23. csütörtök

18:00-21:00 óra között
A csoport teljes óraszáma: 12 óra (60 perces) 4×3 óra

RÉSZVÉTELI DÍJ

48.000,- Ft / 12 óra
(4.000,- Ft / óra)

További információt az alábbi weboldalon találhat:

www.drart.hu
JELENTKEZÉS

Részvételi szándékát az alábbi email címen jelezze:

horvat.marta.drart@gmail.com

Jelentkezéskor kérem adja meg telefonos elérhetőségét is!

Jelentkezési határidő: 2023. október 28.

INDIKÁCIÓ

A mentalizációs folyamatokon alapuló művészetterápiás foglalkozások a kliens életében kialakult nehézségekre és küzdelmekre összpontosítanak. Ezeket a nehézségeket a bizonytalan szelférzet és a problémás interperszonális kapcsolatok (családi, baráti, szerelmi, munkahelyi kapcsolatok, stb.) okozzák. Az ilyen problémákkal küzdő klienseknél gyakoriak az önbizalom problémák, a szelférzet instabilitása, a különböző mértékű szorongás, a depresszió, az érzelmi labilitás, az ingerlékenység,  az impulzivitás és a figyelem tudatos irányításának hiányossága. Ezek a problémák eredhetnek a korai kötődési zavarok és a hozzájuk kapcsolódó zavart mentalizációs képességek miatt. Fontos szerepük van a gyermekkori rossz bánásmóddal, a trauma- vagy bántalmazás élményekkel kapcsolatos „feldolgozatlan” impulzusoknak is.

CÉLOK
  1. Mentális állapotok reprezentációja szimbolikus úton: érzések, gondolatok, hiedelmek, vágyak, szükségletek, hallucinációk stb. megjelenítésének elősegítése vizuális eszközökkel
  2. A különféle mentális állapotok hatásainak feltárása a viselkedésre és a szociális kapcsolatokra
  3. A csoport interszubjektív folyamatában a tagok verbális és nonverbális úton értelmezik egymás mentális állapotait – mindezt egy biztonságos átmeneti térben, átmeneti tárgyak (alkotások) segítségével
  4. A csoporttagok értelmezéseinek és a nézőpontok sokszínűsége hozzásegíti a klienst, hogy megértse és címkézni tudja saját emocionális állapotait
  5. A csoporttagok egymás irányába történő mentalizációs gyakorlata, hozzásegíti a kliens képességét arra, hogy ő maga is hasonlóképpen forduljon saját élményei felé
MÓDSZER

A művészetterápiás foglalkozás két folyamaton alapul:  az alkotás elkészítésén és annak feldolgozásán. Az alkotásokban megjelenő szimbolikus tartalmak a kliens tudatelőttes és a tudattalan világából hoz hírt. Az imaginatív vizuális kommunikáció lehetővé teszi az indulatok és érzelmek szabad áramlását. Az alkotás során az áttétel nem terheli meg annyira a klienseket, mert a képeken, mint közvetítőkön keresztül fejeződik ki, az indulati tartalom pedig szétoszlik. Az alkotásokról való beszélgetés során kevésbé érzik a személyesség, a kitárulkozás miatti félelmet, szorongást vagy ellenállást. Az alkotás segítségével az „Én-ről” távolabbra, az „Ő-re” helyeződik a gondolat, az érzés, a vágy, a szükséglet, a viselkedési forma stb., amivel könnyebbé válik a szembesülés és az átdolgozás.

Az alkotásokat, állandóságuk révén, össze lehet gyűjteni, elő lehet venni több alkalommal, össze lehet őket hasonlítani a terápia időbeli folyamatában, és segítséget nyújthatnak az egyéni pszichoterápiás üléseken.