FaceBook  Twitter  

Pszichoterapeuta szakvizsgára általában évente két alkalommal kerül sor.
A pszichoterapeuta szakvizsga ráépített szakvizsga, az alapszakvizsga letéte és a pszichoterapeuta szakvizsga között legalább két évnek kell eltelnie.

Az orvosok és a klinikai szakpszichológusok pszichoterápiás szakvizsgája azonos feltételekkel zajlik.

A Nemzeti Vizsgabizottság rendszeresen felülvizsgált Szakvizsga tájékoztatót és Vizsganaptárt ad ki minden év február 15-éig és augusztus 15-éig, amelyet a GYEMSZI honlapján tesz közzé:  www.eti.hu.

A pszichoterapeuta szakvizsga

A pszichoterapeuta szakvizsga gyakorlati és elméleti részből áll.

Gyakorlati vizsga:
A gyakorlati vizsga az előre benyújtott esettanulmány védését jelenti.
Az esettanulmányt legkésőbb a vizsga várható időpontja előtt egy hónappal, három példányban kell benyújtani.
Az esettanulmánynak a jelölt pszichoterápiás munkájának, készségének megítélése szempontjából kiemelt jelentősége van.
Az esettanulmányt a vizsgáztatók a vizsga előtt véleményezik. A véleményezéshez szükség szerint az adott módszerben jártas szakértőket vonnak be. Ha az esettanulmányt két véleményező nem találja elfogadhatónak, akkor a jelölttől új esettanulmány készítését kérik.

Az esettanulmány elbírálásának szempontjai:
Első interjú, diagnózis, módszerválasztás:

 • első interjú, terápia kontextusának megjelenítése
 • diagnózis, differenciáldiagnózis
 • indikáció, kontraindikáció
 • a választott módszer összhangja a diagnózissal, indikációval; alternatívák tárgyalása

Terápiás szerződés, terápiás folyamat

 • terápiás szerződés, instrukció
 • kiemelt ülés, a terapeuta munkájának bemutatása

A terápia lezárása, katamnézis

 • a lezárás bemutatása
 • katamnesztikus adatok

Összefoglalás, elméleti megvitatás

Szerkezet, stílus

 • szerkezeti tagolódás
 • stílus
 • fogalomhasználat, módszerspecifikus fogalmak

Összbenyomás, értékelés

Elméleti vizsga:
Az elméleti vizsgán a jelöltek három tételsorból kapnak kérdést:

 • a pszichoterápia általános kérdései
 • a pszichoterápiás irányzatok általános kérdései
 • a választott módszer specifikus kérdései

A nem pszichiáter szakorvos jelöltek ezen kívül még a pszichpatológiai tételsorból is kapnak kérdést, tehát a pszichiátereknek és a klinikai szakpszichológusoknak NEM KELL pszichopatológiai tételt húzni.