FaceBook  Twitter  

Szupervíziós félév
Pszichoanalízis és a dinamikus terápiák

A képzés kezdő dátuma: 2016.02.24.
A képzés befejezésének dátuma: 2016.06.22.
A képzés óraszáma: 18 óra elmélet, 27 óra gyakorlat + 15 óra önismeret
Tanfolyami napok száma: 9
Képzés helyszíne: Budapest, VIII. ker. Balassa utca 6.

Akkreditációs kód:
Akkr. pont: 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, rehabilitáció

A képzés díja: 135.000,- Ft (ami tartalmazza a félév minden moduljának díját és a vizsgadíjat is)
A képzés díját átutalással kérjük befizetni a VIKOTE bankszámlájára:
Számlaszámunk: 10200823-22214775
A közleménybe kérjük tüntesse fel a képzésben résztvevő nevét, évfolyamát és a fizetendő félévet.

A képzésre való jelentkezés előfeltétele: A pszichoterapeuta szakképzés 5. félévének teljesítése.

A félév fő célja az elmúlt 3 szemeszterben elsajátított kognitív és viselkedésterápiás módszer gyakorlati alkalmazása különböző pszichiátriai betegségekben, szupervízor támogatásával.
Az elméleti képzés során segítséget nyújtunk a pszichoterápiás szakvizsgára történő felkészüléshez, kitekintést nyújtva a pszichoanalízis és a dinamikus terápiák területére. 

A  záróvizsgára bocsájtás feltételei:

 • 1 záró-esettanulmány írásos leadása (elektronikus formában) a záróvizsga időpontját megelőzően 10 nappal.
  • A záró-esettanulmánynak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie:
   • a leírt esetnek komplett, befejezett terápiának kell lenni,
   • az esettanulmánynak a viselkedésterápia, vagy kognitív terápia, vagy kognitív viselkedésterápia, vagy sématerápia módszer valamelyikének alkalmazását kell bemutatnia
 • 1 db., a félév során szupervízióra került esethez  kapcsolódó terápiás ülés hangfelvételének elküldése, elektronikus formában.
 • a szupervízióra hozott esetek közül a záró eseten kívüli három eset dokumentációjának írásos leadása elektronikus formában a vizsgát megelőző utolsó gyakorlatig. Nem szükséges, hogy ezek az esetek lezárt, befejezett terápiák legyenek.
 • Az osztályfoglalkozásokon és az önismereti csoportokon való részvétel igazoltatása az indexben, az oktatók aláírásával.

Ez alól a félév alól felmentésre nincs lehetőség.

A félévet a teljes képzést lezáró záróvizsgával fejezzük be.
A záróvizsgán az elmúlt 5 félév tematikájából vizsgáznak, 5 tétel (kommunikáció, személyközpontú terápia, viselkedésterápia, standard kognitív terápia, sématerápia) húzásával (azok a hallgatók is, akiknek valamelyik félév során felmentésük volt).
A sikeres záróvizsgát követően minden résztvevő a képzés befejezéséről igazolást kap.

A szakvizsgára bocsájtás összes feltételének megléte esetén (lásd a hatályos „Pszichioterápiás kiskt” és az idevonatkozó hatályos jogszabályok) tanúsítványt állítunk ki, amellyel be tud jelentkezni a pszichoterápiás szakvizsgára, ill. meg lehet kérni az Egyesületen keresztül, az Európai Viselkedés- és Kognitív Terápiás Szövetségtől (EABCT) az Európai Uniós akkreditációs CBT diplomát. Ezzel a nemzetközi diplomával jogosulttá válnak az Európai Unió területén CBT terapeutaként pszichoterápiás munkát végezni és a nemzetközi magatartásterapeuta címet használni.

A záróvizsga anyagának összeállításáért felelős: dr. Unoka Zsolt, egyetemi docens (SE PPK), a VIKOTE Tanulmányi Bizottság elnöke