FaceBook  Twitter  

Kognitív terápia alkalmazása specifikus kórképekben és a sématerápia alapjai

A képzés kezdő dátuma: 2017.10.06

A képzés befejezésének dátuma: 2018.02.09

A képzés óraszáma: 18 óra elmélet, 27 óra gyakorlat + 27 óra önismereti tréning
Tanfolyami napok száma: 9
Képzés helyszíne: Budapest, VIII. ker. Balassa utca 6.

Akkreditációs kód: SE-TK/2017.II/00077
Akkr. pont: 50
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, rehabilitáció

A képzés díja: 135.000,- Ft (ami tartalmazza a félév minden moduljának díját és a vizsgadíjat is)
A képzés díját átutalással kérjük befizetni a VIKOTE bankszámlájára:
Számlaszámunk: 10200823-22214775
A közleménybe kérjük tüntesse fel a képzésben résztvevő nevét, évfolyamát és a fizetendő félévet.

A képzésre való jelentkezés előfeltétele: A pszichoterapeuta szakképzés 4. félévének teljesítése.

A félév célja:

Az ötödik félévben a képzésben résztvevők megismerkednek a kognitív terápia specifikus kórképekre kidolgozott elméleti és gyakorlati ismereteivel. A kognitív és sématerápiás módszertan magában foglalja az irányított önfeltárás, a szókratészi kérdezés, a kollaboratív empirizmus, az átstrukturálás, sémakérdőív alkalmazása az esetkonceptualizációban és élményalapú módszerek megismerését és alkalmazását.  

A félév felépítése:

Ez a félév ráépül az alap kognitív terápiás ismeretekre. A félév során a képzésben résztvevők elsajátítják a szorongásos zavarok, depresszió, PTSD, szomatoform zavarok kezelésére kidolgozott specifikus kognitív terápiás technikákat.
A félév második felében elméleti alapismereteket nyújtunk a kognitív terápia egy személyiségzavarok és krónikus első tengely zavarok kezelésére kidolgozott irányzatáról, a sématerápiáról.

A szupervízió csoportos formában történik, a gyakorlati foglalkozásokon a szupervizor vezetésével. A foglalkozásokon megbeszélésre kerülnek azok az esetek, amikkel a hallgatók a pszichoterápiás gyakorlati munkájuk során találkoznak. Minden hallgatónak 2 esetet kell a szupervízióra hoznia.  A megbeszélések során a fő hangsúly a kognitív viselkedésterápiás és sématerápiás technikák alkalmazásán, valamint a terapeuta-paciens kapcsolatonban aktiválódó sémák azonosításán és azok kezelésén van. Vizsgáljuk a kognitív viselkedésterápiás eljárás során alkalmazható tesztek felvételének indokoltságát és értékelésének minőségét.

Részletesen kielemezzük a terápiás szerződésben rögzített vállalásokat, és a kognitív viselkedésterápiás eseteknél a diagnosztika folyamatát.

A félévi vizsgára bocsátás feltételei:

  • 2 eset írásos leadása (elektronikus formában) a vizsga időpontját megelőzően 10 nappal.
    • Az első leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a kognitív terápia vezetését a kognitív szempontú diagnosztika, kérdőívek és becslőskálák alkalmazásával. A diagnózis mellett szerepet kell, hogy kapjon a konceptualizálás; a jelöltnek demonstrálnia kell, hogy képes arra, hogy szocializálja a beteget saját példáján keresztül a kognitív modellre és alkalmazza a kognitív terápia alapelveit: a gondolatnaplót, a szókratészi kérdezést és az átstrukturálást séma konceptualizációt.
    • A második leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a kognitív terápiás ülések leírásait a kognitív esetkonceptualizációt, a terápiás terv és az alkalmazott kognitív terápiás technikák részletezésével.
  • 1 db., a leadott kognitív terápiás esethez  kapcsolódó hangfelvétel elküldése, elektronikus formában.
  • 1 db. szakirodalmi feldolgozás
  • Az osztályfoglalkozásokon és az önismereti csoportokon való részvétel igazoltatása az indexben, az oktatók aláírásával.

Félévi vizsga: szóbeli vizsga az elméleti rész anyagából 

A vizsga anyagának összeállításáért felelős: dr. Unoka Zsolt, egyetemi docens (SE PPK), a VIKOTE Tanulmányi Bizottság elnöke