FaceBook  Twitter  

Kognitív terápia alapjai

A képzés kezdő dátuma: 2016.02.17.
A képzés befejezésének dátuma: 2016.06.13.
A képzés óraszáma: 18 óra elmélet, 27 óra gyakorlat + 27 óra önismereti tréning
Tanfolyami napok száma: 9
Képzés helyszíne: Budapest, VIII. ker. Balassa utca 6.

Akkreditációs kód: 
Akkr. pont: 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, rehabilitáció

A képzés díja: 135.000,- Ft (ami tartalmazza a félév minden moduljának díját és a vizsgadíjat is)
A képzés díját átutalással kérjük befizetni a VIKOTE bankszámlájára:
Számlaszámunk: 10200823-22214775
A közleménybe kérjük tüntesse fel a képzésben résztvevő nevét, évfolyamát és a fizetendő félévet.

A képzésre való jelentkezés előfeltétele: A pszichoterapeuta szakképzés 3. félévének teljesítése.

A félév célja:

A negyedik félévben a képzésben résztvevők megismerkednek a kognitív terápia alapjaival, amely ráépül az előző, viselkedésterápiás félév tananyagára. A kognitív terápia olyan, bizonyítékokon alapuló modern pszichoterápia, amelynek eredményességét nagyszámú kontrollált vizsgálat igazolja a legkülönfélébb pszichés megbetegedések területén. Mind a gyermekkori, mind a felnőttkori szorongások és hangulatzavarok kezelésében széles körben alkalmazzák, középsúlyos állapotokban ugyanolyan hatékony, mint a gyógyszeres kezelés. Profilaktikus hatása miatt a visszaesések megelőzésében is sikerrel alkalmazható. A kognitív terápia olyan pszichoterápia, amely a pszichés zavarok információfeldolgozási modelljén alapul, miszerint a személy emocionális állapota a kognitív információfeldolgozási folyamatok következménye.   

A félév felépítése:

A 4. félévben a résztvevők elsajátítják a kognitív megközelítés helyét a pszichoterápiás irányzatok között, elméleti alapjait, az egyes pszichés megbetegedések kognitív modelljét valamint a kognitív szempontú állapotfelmérés (ún. kognitív diagnosztika) alapelveit. Emellett a kognitív terápia egyik fő hatásmechanizmusát képező átstrukturálás különböző módszerei és technikái is bemutatásra kerülnek. Hangsúlyt helyezünk a  konceptualizálás elsajátítására, az egyes pszichés problémáknak koherens kognitív elméleti keretben történő értelmezésére, amely elengedhetetlen része a kognitív terápiás folyamatnak.

A gyakorlati képzés készségfejlesztő és szupervíziós csoportfoglalkozásokból áll. A kognitív terápiás módszertan magában foglalja az irányított önfeltárás, a szókratészi kérdezés, a kollaboratív empirizmus valamint az átstrukturálás megismerését és alkalmazását.  

A szupervízió csoportos formában történik, a gyakorlati foglalkozásokon a szupervizor vezetésével. A foglalkozásokon megbeszélésre kerülnek azok az esetek, amikkel a hallgatók a pszichoterápiás gyakorlati munkájuk során találkoznak. Minden hallgatónak 2 esetet kell a szupervízióra hoznia.  A megbeszélések során a fő hangsúly a kognitív konceptualizáláson, a kognitív viselkedésterápiás technikák alkalmazásán, az egyes terápiás ülések vezetésén, valamint a terapeuta-paciens kapcsolaton van. Vizsgáljuk a kognitív viselkedésterápiás eljárás során alkalmazható tesztek felvételének indokoltságát és értékelésének minőségét.
Részletesen kielemezzük a terápiás szerződésben rögzített vállalásokat, és a kognitív viselkedésterápiás eseteknél a diagnosztika folyamatát.

A félévi vizsgára bocsátás feltételei:

  • 2 eset írásos leadása (elektronikus formában) a vizsga időpontját megelőzően 10 nappal.
    • Az első leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a kognitív terápia vezetését a kognitív szempontú diagnosztika, kérdőívek és becslőskálák alkalmazásával. A diagnózis mellett szerepet kell, hogy kapjon a konceptualizálás; a jelöltnek demonstrálnia kell, hogy képes arra, hogy szocializálja a beteget saját példáján keresztül a kognitív modellre és alkalmazza a kognitív terápia alapelveit: a gondolatnaplót, a szókratészi kérdezést és az átstrukturálást valamilyen módszerrel.
    • A második leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a viselkedésterápiás ülések leírásait a viselkedésdiagnosztika, a terápiás terv és az alkalmazott viselkedésterápiás technikák részletezésével.
  • 1 db., a leadott kognitív terápiás esethez  kapcsolódó hangfelvétel elküldése, elektronikus formában.
  • 1 db. szakirodalmi feldolgozás
  • Az osztályfoglalkozásokon és az önismereti csoportokon való részvétel igazoltatása az indexben, az oktatók aláírásával.

Félévi vizsga: szóbeli vizsga az elméleti rész anyagából 

A vizsga anyagának összeállításáért felelős: dr. Unoka Zsolt, egyetemi docens (SE PPK), a VIKOTE Tanulmányi Bizottság elnöke