FaceBook  Twitter  

Viselkedésterápia

Tanfolyami napok száma: 9
Előadás: 18 óra
Szupervíziós osztályfoglalkozás (gyakorlat): 27 óra
Önismereti csoport: 27 óra

A képzés kezdő dátuma: 2017.09.27
A képzés befejezésének dátuma: 2018.02.14

Képzés helyszíne: Budapest, VIII. ker. Balassa utca 6.

Akkreditációs kód: SE-TK/2017.II/00071
Akkr. pont: 50

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, rehabilitáció

A képzés díja: 135.000,- Ft (ami tartalmazza a félév minden moduljának díját és a vizsgadíjat is)
A képzés díját átutalással kérjük befizetni a VIKOTE bankszámlájára:
Számlaszámunk: 10200823-22214775
A közleménybe kérjük tüntesse fel a képzésben résztvevő nevét, évfolyamát és a fizetendő félévet.

A félév célja:

A viselkedésterápiás módszer alapjainak, a viselkedésterápia alapfogalmainak, a viselkedésterápiás folyamat főbb jellemzőinek és a viselkedésterápiás etikának az elsajátítása. A viselkedésterápia a nagymértékű strukturáltsága, a tanuláselmélet terápiában alkalmazott törvényszerűségei eredményeként hatékonyan alkalmazható a különböző magatartás és szorongásos zavarok gyógykezelésében, ami a viselkedésváltozások mérésével jól nyomon követhető. A szakirodalomban számos kontrollált tanulmány igazolja a módszer hatékonyságát.

A félév felépítése:

A behaviorizmus történetét követően a képzésben résztvevők megismerkednek a tanuláselmélettel és a tanulási szabályokkal. Részletesen foglalkoznak a viselkedés diagnosztika folyamatával, részeivel és a hagyományos orvosi gondolkodástól való eltérésekkel. Ezt követi a viselkedésterápiás technikák elsajátítása és a különböző betegségek viselkedésterápiával történő kezelésének elmélete és gyakorlata. Az osztályfoglalkozásokon a hallgatók megismerkednek a viselkedésterápia vezetésének gyakorlatával, a viselkedés-alapú anamnézis felvételével, a viselkedés térképezésével, viselkedés diagnosztika gyakorlatával, a viselkedés terápiás eszközök közötti választás szempontjaival, a különböző terápiás módszerekkel, a viselkedés terápiára jellemző terápiás vezetéssel, a terápiás óra szerkezetével, a terápiás keretek tartásával és a terápiás folyamat értékelésének módszereivel.

A félévi vizsgára bocsájtás feltételei:

  • 2 eset írásos leadása (elektronikus formában) a vizsga időpontját megelőzően 10 nappal.
    • Az első leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a viselkedésterápiás ülések leírásait a viselkedésdiagnosztika, a terápiás terv és az alkalmazott viselkedésterápiás technikák részletezésével.
    • A második leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a személyközpontú pszichoterápiás ülések leírásait és összefoglalójukat.
  • 1 db., a leadott viselkedésterápiás esethez  kapcsolódó hangfelvétel elküldése, elektronikus formában.
  • 1. db. szakirodalmi feldolgozás leadása
  • Az osztályfoglalkozásokon és az önismereti csoportokon való részvétel igazoltatása az indexben, az oktatók aláírásával.

A félév szóbeli vizsgával zárul.

A félév teljesítése alól felmentést kaphat:

Akinek a VIKOTE  tanulmányi bizottságától igazolása van min. 30 óra befejezett viselkedésterápiás képzésről.

A vizsga anyagának összeállításáért felelős: dr. Unoka Zsolt, egyetemi docens (SE PPK), a VIKOTE Tanulmányi Bizottság elnöke