FaceBook  Twitter  

Személyközpontú pszichoterápia és autogén tréning

A képzés kezdő dátuma: 2016.02.19.
A képzés befejezésének dátuma: 2016.06.17.
A képzés óraszáma: 46 óra gyakorlat + 27 óra önismereti tréning
Tanfolyami napok száma: 9
Képzés helyszíne: Budapest, VIII. ker. Balassa utca 6.

Akkreditációs kód: folyamatban
Akkr. pont: 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, orvosi rehabilitáció, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, rehabilitáció

A képzés díja: 145.000,- Ft (klinikai fázis, módszerspecifikus fázis, önismeret, vizsgadíj)
A képzés díját átutalással kérjük befizetni a VIKOTE bankszámlájára:
Számlaszámunk: 10200823-22214775
A közleménybe kérjük tüntesse fel a képzésben résztvevő nevét, évfolyamát és a fizetendő félévet.

A képzésre való jelentkezés előfeltétele: A pszichoterapeuta szakképzés 1. félévének teljesítése.

A félév célja a személyközpontú terápia gyakorlati alkalmazása és az autogén tréning sajátélményen keresztül történő elsajátítása.

A személyközpontú terápia alapjainak, szemléletének és gyakorlatának megismerése, megismertetése, különös tekintettel azokra a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia), melyek minden pszichoterápiás irányzatban fontosak, így a kognitív viselkedésterápiában is. A személyközpontú terápia elsajátításán keresztül lehet megerősíteni azokat a terapeuta jellemzőket, amelyek a terápia és a terapeuta hatékonyságát jelentősen javítják. Ez a megközelítés alapozza meg azt a figyelmi beállítódást, melynek középpontjában a páciens áll.

Az autogén tréning alapjainak megtanulása szükséges a következő félévben történő viselkedésterápiás gyakorlat elsajátításához.

Vizsgára bocsájtás feltételei:

  1. 2 eset írásos leadása (elektronikus formában) a vizsga időpontját megelőzően 10 nappal.
    - Az első leadott esettanulmánynak tartalmaznia kell a személyközpontú pszichoterápiás ülések leírásait és összefoglalójukat.
    - A második leadott esettanulmánynak a pszichoterápiás első interjú összefoglalóját, a pszichés státust, a kliens állapotát meghatározó pszichopatológiai tünetekkel, a beteggel kapcsolatosan kialakított véleményt, diagnózist és a terápiás szerződést.
  2. 1 db., személyközpontú terápiás ülés hangfelvételének leadása, elektronikus formában.
  3. 1 db. szakirodalmi feldolgozás leadása (elektronikus formában)
  4. Az osztályfoglalkozásokon és az önismereti csoportokon való részvétel igazoltatása az indexben, az oktatók aláírásával.

Felmentést kaphat:

  • A személyközpontú gyakorlatok alól, akinek a Személyközpontú Egyesület Tanulmányi Bizottságától igazolása van befejezett képzésről, vagy az a klinikai szakpszichológus, aki a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszéken képződött és az indexében szerepel a személyközpontú képzésen való részvétel.
  • Autogén tréning képzés alól az a képzésben résztvevő kaphat felmentést, aki legalább 30 órás autogén tréning képzésen vett részt és ezt a Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Tanulmányi Bizottsága igazolja.

A félév szóbeli vizsgával zárul.

A vizsga anyagának összeállításáért felelős: dr. Unoka Zsolt, egyetemi docens (SE PPK), a VIKOTE Tanulmányi Bizottság elnöke