FaceBook  Twitter  
Mentálhigiénés csoport vezetése kognitív viselkedésterápiás elvek alapján
 
Időpont: 2016. április 15-16. és 22-23.
Szakmai vezető: Vizin Gabriella, klinikia szakpszichológus, pszichoterapeuta
Akkreditációs kód: SE-TK/2016.I/00128
Akkr. pont: 50
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi pszihiátria, klinikai addiktológiai szakpszichológia, klinikai írásszakértő pszichológia, klinikai szakpszichológus, neuropszichológia, orvosi pszichológia, pszichiátria, pszichiátriai orvosi rehabilitáció, pszichotherápia
 
Képzés jellege: csoportos, intenzív
Résztvevők létszáma: min. 20 - max. 25 fő
A képzés óraszáma: 32 óra (10 óra elmélet / 22 óra gyakorlat)
Intenzitása: egymást követő 2-2 nap (naponta 8-8 óra)
 
Tanfolyam részvételi díja: 35.000,- Ft
VIKOTE tagoknak: 30.000,- Ft
A tanfolyam díját kérjük az alábbi számlaszámra átutalni a tanfolya előtt min. 1 héttel.
A közleménybe kérjük írja be nevét és a  MENTAL elnevezést.:
VIKOTE         10200823-22214775
 
A mentélhigiéné mint szemléletmód magában foglalja a személyiség fejlesztésének elősegítését, esetleges zavarok kiküszöbölését, kommunikációs kapcsolatok javítását, hátrányos helyzetű személyek fejlesztését. Ez a sokrétű feladat interdiszciplináris keretek között valósulhat meg, többféle segítő szakma hozzájárulásával. A mentálhigiénés szakemberek egyik kulcstevékenysége rövid intenzív csoportok létrehozása, melyek jól körülírt céllal és strukturált, időhatáros jelleggel bírnak. Ilyen cél lehet például a kommunikáció fejlesztése, konfliktuskezelés, problémamegoldó technikák elsajátítása, a célcsoport igényeihez igazítva.
 
Tapasztalataink szerint kognitív viselkedésterápiás készségfejlesztő tematika révén ilyen jellegű csoportok alapvázát adhatjuk. Az általunk kidolgozott csoporttematika egy komplex készségfejlesztő program, mely magában foglalja a pszichoedukatív tényezőket, a motiváció kérdéseit, hatékony problémamegoldási stratégiák kialakítását és fejlesztését, effektív kommunikációs és asszertív technikák elsajátítását, konstruktív stressz- és konfliktuskezelési módok bemutatását.
Tréningünk során ennek mentén mutatjuk be rövid előadások és hosszabb gyakorlatok keretében a kognitív viselkedésterápiás alapelvekre épülő komplex mentálhigiénés csoport tervét, struktúráját, sajátélményű betekintést adva az egyes gyakorlatokba.
 
Program:
 • A mentálhigiénés tevékenység keretei, csoportok szervezése és vezetése Mentálhigiénés csoport tematikája kognitív viselkedésterápiás elvek alapján
 • Bevezető csoportfoglalkozás struktúrája, motivációelemzés, félelmek és elvárások feltérképezése
 • Szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei, adaptív kommunikációs technikák
 • Kommunikációs gyakorlatok 1. (pozitív érzések és kérések megfogalmazása)
 • Kommunikációs gyakorlatok 2. (negatív érzések megfogalmazása, kritika fogadása)
 • Adaptív megküzdési technikák fejlesztése csoportban
 • Adaptív, problémaorientált megküzdési stratégiák fejlesztése kognitív viselkedésterápiás alapelvek alapján
 • Stresszkezelés és konfliktuskezelés módszerei
 • Stresszkezelés és konfliktuskezelés a gyakorlatban: feszültségcsökkentési lehetőségek a hétköznapokban
 • "Kellemes tevékenységek listája"-nak elkészítése és megbeszélése
 • Kommunikációs gyakorlat 3. (határok kijelölése, nemet mondás)
 • Záró csoport struktúrája, célok, tervek, pozitív jövőkép megfogalmazása, erények és erősségek feltérképezése, fejlesztésének módjai

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE