FaceBook  Twitter  

Viselkedésterápia

A félév célja a viselkedésterápiás módszer alapjainak, a viselkedésterápia alapfogalmainak, a viselkedésterápiás folyamat főbb jellemzőinek és a viselkedésterápiás etikának az elsajátítása. 

A behaviorizmus történetét követően a hallgatók megismerkednek a tanuláselmélettel és a tanulási szabályokkal. Ezt követi a viselkedésterápiás technikák elsajátítása és a különböző betegségek viselkedésterápiával történő kezelésének elmélete és gyakorlata. A gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek a viselkedés-alapú anamnézis felvételével, a viselkedés feltérképezésével, a viselkedésdiagnosztika gyakorlatával, a viselkedésterápiás eszközök közötti választás szempontjaival, a különböző terápiás módszerekkel, a viselkedésterápiára jellemző betegvezetéssel, a terápiás óra szerkezetével, a terápiás keretek tartásával és a terápiás folyamat értékelésének módszereivel. 

A viselkedésterápia a nagymértékű strukturáltsága, a tanuláselmélet terápiában alkalmazott törvényszerűségei eredményeként hatékonyan alkalmazható a különböző magatartási és szorongásos zavarok gyógykezelésében, ami a viselkedésváltozások mérésével jól nyomon követhető.
A szakirodalomban számos kontrollált tanulmány igazolja a módszer hatékonyságát.

 A félév szóbeli vizsgával zárul.