FaceBook  Twitter  

A képzés célja olyan kognitív viselkedésterápiás alapismeretekkel rendelkező szociális, egészségügyi, oktatási és más segítő szakemberek képzése, akik jártasak a kognitív viselkedésterápiás módszer elméleti alapjaiban és a gyakorlatban képesek alkalmazni a módszer elemeit a munkaterületükön való hatékonyabb tevékenység érdekében.

A képzésre olyan segítő szakmában dolgozó kollégák jelentkezését várjuk, akik az alapdiplomájuknak megfelelően, munkájuk során kívánják a kognitív viselkedésterápiás módszert használni.

A képzés szakmai vezetője: dr. Simon Lajos, pszichiáter, pszichoterapeuta, egyetemi docens (SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

A képzés elméleti, gyakorlati, önismereti modulokból áll + szakmai gyakorlat.

2 év (4 félév), félévente 12 képzési nap, 6 alkalom, alkalmanként 2 nap (péntek, szombat) 9 - 18 óráig.

A képzésben oktatott témák vázlata:

  • Pszichopatológia: a mentális betegség fogalma, a különböző mentális betegségekre jellemző pszichopatológiai tünetek.
  • Kommunikáció: segítő kommunikáció, személyközpontú kommunikáció, páros gyakorlat, figyelemgyakorlat, segítő lánc megszervezése, empátia tréning, empátia labor, szupervízió.
  • Kognitív viselkedésterápia: viselkedésterápiás technikák, kognitív terápiás diagnosztika, autogén tréning elmélete és gyakorlata, mindfullness
  • Önismereti tréning: kognitív szempontú önismereti csoport

Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt összesen 280 óra szakmai gyakorlat letöltése szükséges egészségügy, szociális vagy oktatási intézményben. A gyakorlatról az intézmény/szervezet vezetője és a gyakorlat szupervízórának aláírásával kiállított igazolást kell bemutatni a záróvizsgát megelőzően.
Az első félévben 20 héten keresztül 1x2 óra gyakorlatot kell eltölteni és leigazolni.
A 2 – 4. félévben, félévente 20 héten keresztül 1x4 óra gyakorlatot kell eltölteni és leigazolni. 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31.
Felvételi beszélgetés:  2017. szeptember 8. (SE Pszichiátria és Pszichoterápiás Klinika)
A képzést felvételi interjú előzi meg. Az interjúra kérjük, hozza magával diplomáját és annak fénymásolatát, valamint minden olyan igazolást, tanúsítványt, amit a kognitív viselkedésterápia, vagy pszichoterápia témában teljesített képzéseken kapott.

Képzés kezdési időpontja: 2017. október 13.

CBT KONZULTÁNS KÉPZÉS DÍJA VIKOTE tagok részére: 160.000,-Ft/félév (4 félév)

CBT KONZULTÁNS KÉPZÉS DÍJA VIKOTE nem tagok részére: 170.000,-Ft/félév (4 félév)

 

Önismereti képzés: 60.000,-Ft/ félév (4 félév)

A képzés helyszíne:
SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika - 1083 Budapest, Balassa utca 6.

Bemeneti feltételek:

BA diploma (min. 3 éves), vagy a régi rendszerben megszerzett (min. 3 éves) főiskolai diploma

pszichológus, viselkedéselemző (pszichológus BA végzettséggel)
szociális munkás
gyógypedagógus
 értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
 hallássérültek pedagógiája szakirányon
 látássérültek pedagógiája szakirányon
 logopédia szakirányon
 pszichopedagógia szakirányon
 szomatopedagógia szakirányon
 tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
pedagógus
szociálpedagógus
pedagógia alapszakos bölcsész
mentálhigiénikus
andragógus
teológus
lelkipásztor
rekreációszervező és egészségfejlesztő
diplomás ápoló
ápoló
dietetikus
gyógytornász
mentőtiszt
szülésznő
fejlesztőpedagógus
védőnő
foglalkoztató terapeuta
mesterfokozat kognitív tudományok területén

A képzést sikeresen teljesítők a képzés befejezéséről igazolást kapnak, aminek birtokában az igazolás tulajdonosa, az alapképzettségének keretei között, és kompetenciájának megfelelően jogosult a kognitív viselkedésterápiás módszer alkalmazására és a Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns elnevezés használatára.

Jelentkezés a képzésre