FaceBook  Twitter  
Időpont: 2017. május 26-27.
Szakmai vezetődr. Simon Lajos
Akkreditációs kód: SE-TK/2017.I./00253
Akkr. pont: 32
 
Képzés jellege: csoportos, intenzív
Résztvevők létszáma: min. 20 - max. 25 fő
A képzés óraszáma: 16 óra
Intenzitása: egymást követő 2 napon 8-8 óra
 
Tanfolyam részvételi díja: 30.000,- Ft
VIKOTE tagoknak: 27.000,- Ft
 
A tanfolyam díját kérjük az alábbi számlaszámra átutalni a tanfolya előtt min. 1 héttel.
A közleménybe kérjük írja be nevét és a ASZKT elnevezést.:
VIKOTE         10200823-22214775
Jelentkezése a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
 
A szociális kompetencia az egyénnek az a képessége, hogy a szociális kapcsolatok terén felmerülő legkülönfélébb problémákat oly módon kezeli, hogy közben a kapcsolat fenntartására, megőrzésére törekszik.
A szociális készségfejlesztő tréning rendkívül hatékonyan felhasználható a legkülönfélébb pszichés problémákkal küzdő személyek kapcsolati problémáinak kezelésében, valamint egészséges személyek számára is hasznos lehet. A tréning célja, hogy a résztvevők megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés négy alapformáját: a passzív, az agresszív, a passzív-agresszív és az asszertív viselkedést, visszajelzést kapjanak saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődjenek a segítő hivatás szerepköréhez tartozó kommunikációs készségekben és szociális kompetenciában, képesek legyenek hatékonyan kezelni az indulataikat.
 
A képzés várható pozitív hatása a személyes hatékonyság és a kommunikációs készségek fejlődésén túlmenően az, hogy a résztvevők alkalmazni tudják a tanultakat kapcsolati problémákkal, szorongásos zavarokkal küzdő neurotikus és hiányos szociális készségekkel rendelkező pszichotikus páciensekkel.
 
A képzés interaktív jellegű, a résztvevők aktív részvételén alapul. Az elméleti bevezetést helyzetgyakorlatokon alapuló szociális kompetenciát fejlesztő, szisztematikus tréning követi, melynek során a cél az egyes készségek begyakorlása (pozitív érzelmek, negatív indulatok kifejezése, kritika kezelése, nemet mondás, kompromisszumkötés, stb.)