FaceBook  Twitter  

A szolgáltatás ára: 8.000,- Ft/óra

A személyiség működése szempontjából a személyiségfejlesztés legáltalánosabb céljai a motivációs karakter, az érzelmi karakter, a tudás és a szociabilitás fejlődésének segítése.

A személyiségfejlesztés alapvető célja és feladata a személyi, a szociális kompetencia és a kognitív kompetencia fejlődésének segítése.

A személyi kompetencia önmagunk fenntartását, stabilizálását, védelmét, ellátását, fejlődését szolgáló tapasztalat és tudás készleteinek rendszere. Ez egyfelől az egészséges és kulturált életmódra nevelés jelentőségének növekedését eredményezi, másfelől az egyéni tudat, azon belül az éntudat fejlődésének segítését követeli meg.

A szociális kompetencia a szűkebb és tágabb közösségek (család, szervezet, intézmény stb.), a nemzet, a társadalom fenntartását, stabilizálását, védelmét, fejlődését szolgáló tapasztalat és tudat készleteinek rendszere.

A kognitiv kompetencia az információ-feldolgozást (vétel, közlés, rendezés, átalakítás, létrehozás, tárolás) megvalósító motívumok, képességek és tudás készleteinek rendszere, amely a személyiség működésének, viselkedésének, fejlődésének feltétele és eszköze, aminek köszönhetően a személyi, a szociális és a specifikus kompetenciák teljesíthetik funkcióikat.

Képzési programjainkhoz alkalmazkodva meghatározzuk a személyi, szociális és kognitív  kompetencia motívumainak és képességeinek készletével kapcsolatos elvárásokat, követelményeket, felmérjük a hallgatók ez irányú készségit, képességeit, meghatározzuk a fejlesztendő területeket és a program kidolgozásakor ezekhez a fejlesztési feladatokhoz keressük meg a minél jobb fejlesztő hatású tevékenységeket és ismereteket.