FaceBook  Twitter  

Egyesületünk képzési tevékenysége során szolgáltatásokat nyújtunk a felnőttképzéshez kapcsolódóan. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére irányul.

A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások célja, hogy támogassa a felnőtt egyén foglalkozást elősegítő képzésben való részvételét a sikeres munkavállalás érdekében, illetve segítse bekapcsolódni a képzési folyamatba, továbbá felkészítse a munkaerő-piacon való sikeres szereplésre. A cél az önismeret, az új készségek, új szakmai és magatartásbeli, viselkedésbeli tulajdonságok, új munkavállalói attitűdök elsajátítása, amelyek birtokában képesek lesznek alkalmazkodni a gazdasági környezet változó igényeihez.

Felnőttképzési tevékenységeinkhez az alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat kínáljuk:

Előzetes tudásszint felmérés
Célja: Segíteni a jelentkezőt azzal, hogy dokumentáljuk azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a korábbi tanulmányai és munkavégzése során élettapasztalatként szerezett.

Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás
Célja: Segítséget nyújtani a számára a felnőttképzési programok kiválasztásához, döntése meghozatalához.

Személyiségfejlesztés
Célja: A felnőtt megismerje személyisége sajátosságait, fejlessze képességeit, reflexivitását és feldolgozza a személyiségéből eredő esetleges problémáit.