Pszichoterapeuta szakképzés

A Semmelweis Egyetem és a VIKOTE EURÓPAI CBT PSZICHOTERAPEUTA szakképzést hirdet

Bővebben...

CBT konzultáns képzés

Kognitív viselkedésterapeuta szaktanácsadó képzés segítő szakemberek részére.

Bővebben...

Szupervízió

Kognitív viselkedésterápiás és sématerápiás módszeren alapuló szupervíziós programok.

Bővebben...

Pszichoterápiás szakrendelés

Elindult a pszichoterápiás rendelés a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE) pszichoterápiás központjában.

Bővebben...


FaceBook  Twitter  

Magyarországon, a Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE) szervezésében, a St. Petersburg Schema Therapy Institute-tal együttműködésben.

 

A képzés helyszíne: VIKOTE Kognitív és Sématerápiás Központ

1083 Budapest, Baross u. 119/A

A képzés időpontja: 2018. 03. 01-03.04 9-17-ig

Képzés vezetője: Paul Kasyanik, PhD Elena Romanova, PhD

St. Petersburg Schema Therapy Institute

A képzés ismertetése:

Intenzív tréning csoport

ISST által elismert képzés

Részvételi díj: 150.000,-Ft VIKOTE tagoknak: 130.000,-Ft

Jelentkezés feltételei:

A képzésen részt vehetnek: szakpszichológusok, CBT konzultánsok, szakorvosok

Képzés nyelve: angol, de a fordítás megoldott.

A Csoport Sématerápiát (Group Schema Therapy - GST) Farrell és Shaw fejlesztette ki (1994, 2012). A GST modell magába foglalja az ő egyedi csoportmunkájukat a Young-féle egyéni sématerápia elemeivel és Arntz sématerápiás (ST) hatástanulmányának (2009) eredményeivel kiegészítve. A GST a csoportfolyamatok terápiás hatását használja katalizátorként a sémamódok átdolgozásához. A GST a sématerápia egy olyan egyedi megközelítése, mely messze túlmutat a hagyományos csoportterápiás modelleken. Sőt az egyéni ST intervenciók csoportos helyzetben történő használata helyett sokkal inkább a ST intervenciók új, csoport folyamatokra történő adaptációját jelenti. A GST központi gondolata, hogy a csoporttagtok – a csoportvezetők iránymutatásával – megalkotják a saját “családjukat”, melyben a csoportvezetők által nyújtott szülői újragondoskodást kiegészítik testvér szocializáció serkentésével. Ez a csoportos korrektív emocionális élmény imaginatív és szerepjáték gyakorlatok segítségével valósul meg, melyek során a csoporttagok eljátsszák egymás különböző sémamódjait (például Eltávolodott Védelmező, Egészséges Felnőtt, Büntető Szülő), ezen keresztül végsősoron meggyógyítva őket.

Az ilyen szupportív és érzelmeket validáló közegben megvalósuló ST már önmagában hatást gyakorolhat és gyógyíthatja az olyan központi sémákat, mint az elhagyatottság, kudarcra ítéltség, érzelmi depriváció, szociális izoláció és bizalmatlanság/abúzus. Az egyéni ST-hoz hasonlóan, a GST jó hatással van a szelf stabilitásra, az interperszonális kapcsolatokra, a szociális, családi és munkahelyi teljesítményre, valamint az életminőségre. Mára jelentős kutatási eredmények állnak rendelkezésre a GST hatékonyságára nézve, többek között empirikusan igazolták egy randomizált kontrollált tanulmány (RCT) alapján (FarrellShaw 2009), valamint több pilot study készült az USA-ban, Hollandiában és Németországban (Reiss és mtsai). Ezek a tanulmányok igen jelentős pozitív hatást jeleztek már egy rövid, harminc alkalmas csoportterápia után is. Folyamatban van egy borderline személyiségzavar GST-val kapcsolatos nagyszabású, több helyszínen zajló, nemzetközi RCT. További hatékonyság vizsgálatok is folynak Hollandiában a GST használatával kapcsolatban C típusú személyiségzavar, valamint B és C típusú személyiségzavar vegyes csoportjaiban. Bár a GST-t BPD páciensekkel fejlesztették ki, az egyéni sématerápiához hasonlóan a GST is adaptálható egyéb kihívást jelentő betegcsoportokra, a tüneteket rögzült maladaptív sémák és sémamódok hatásaiként értelmezve bármely páciens esetében.

Ez a négy napos kurzus bemutatja a GST modellt és a főbb intervenciókat, melyek a csoport előrehaladottsági szintjétől és résztvevőinek sémamód profil összetételétől függően alkalmazhatók. Az alap intervenciók közé az alábbiak tartoznak: csoportos limitált szülői újragondoskodás, csoportos imaginatív újraírás, mód-specifikus csoportos szerepjátékok, tapasztalat alapú csoportmunka, és az egyedülálló két-terapeuta modell, amely elengedhetetlen a limitált szülői újragondoskodás élményének megteremtéséhez a súlyosabb zavarok esetében. Farrell és Shaw borderline személyiségzavarra kifejlesztett munkája mellett bemutatásra kerülnek az egyéb betegcsoportokra készült adaptációk is. A Csoport Sématerápia az egyéni ST-hoz hasonlóan működik – a terapeuta által nyújtott limitált szülői újragondoskodást és a mód átdolgozást célzó intervenciókat a páciens aktuálisan előtérbe kerülő módja határozza meg. A GST alapja sokkal inkább a páciens sémamódja és módprofilja, mint a szigorúan vett diagnózisa.

Emiatt csakúgy, mint a ST, a GST is bármilyen betegcsoportnál alkalmazható. A trénerek demonstrációi során a résztvevők játszák el klinikai munkájuk alapján a pácienseket, ezekben a helyzetekben pedig bemutatjuk a GST intervenciók alkalmazási lehetőségeit az éppen megjelenő sémamódok esetén, klinikai diagnózistól függetlenül. A workshop az alábbi elemekből tevődik össze: didaktikus ismeretátadás powerpoint előadásokkal és csoportos megbeszéléssel demonstráció a trénerekkel, a résztvevőkkel a páciens szerepében DVD részletek a trénerek csoportvezetési gyakorlatáról lehetőség a részvevők számára az csoportos intervenciók gyakorlására tanácsadással és visszajelzéssel.

Ez az első Csoport Sématerápia tréning workshop Magyarországon, a Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE) szervezésében, a St. Petersburg Schema Therapy Institute-tal együttműködésben. A kurzus elvégzése 24 tréning órának felel meg az International Society of Schema Therapy képzési rendjében.

 

ELSŐ NAP

 

9:30-13:00 REGGELI SZEKCIÓ

 

 1. BEVEZETÉS: A CSOPORT SÉMATERÁPIA ÁLTALÁNOS MODELLJE

 

 1. A CSOPORTFOLYAMATOK TERÁPIÁS HATÁSAINAK HASZNÁLATA A SÉMATERÁPIÁS INTERVENCIÓK ELŐSEGÍTÉSÉRE ÉS ERŐSÍTÉSÉRE

  • A CBT, DBT, készségfejlesztésen és pszichodinamikus megközelítésen túl

  • Csoportterápia, terápiás hatások melyek befolyásolják a maladaptív sémákat

  • Érzelmi tanulással kapcsolatos tapasztalatszerzés, kohézió építése

 

 1. ÁLLANDÓK ÉS VÁLTOZÓK ÁTTEKINTÉSE: SÉMATERÁPIA A CSOPORT SÉMATERÁPIÁVAL ÖSSZEHASONLÍTVA

  1. Elmélet, célok es a fő elemek ugyanazok

  2. MI VÁLTOZIK

   1. A szerkezet vegyítve rugalmassággal

   2. Limitált szülői újragondoskodás

   3. Intervenciók adaptációja

  3. LIMITÁLT SZÜLŐI ÚJRAGONDOSKODÁS CSOPORTBAN

   1. Szükséges a csoportra és egyénre irányuló fókusz kiegyensúlyozása

   2. A koterapeuta team – valaki mindig figyel a kapcsolatokra

   3. A nonverbális terapeuta magatartás fontossága

  4. TAPASZTALAT ALAPÚ MUNKA

   1. Imaginációs munka, csoportra adaptált imaginációs újraírás

   2. Sémamód párbeszédek és csoportra adaptált szerepjátékok

   3. Helyettes tanulás (vicarious learning), egy hatásos eszköz az Elkerülő Sémamódokra

  5. KOGNITÍV MUNKA

   1. Kognitív munka a csoport sématerápiában túlmutat a didaktikán

  6. VISELKEDÉSES MINTÁZAT MEGTÖRÉSE

   1. Viselkedéses mintázat megtörése a csoport használatával – in vivo gyakorlat

   2. A csoport, mint az élet mikrokozmosza

   3. A csoporttagok visszajelzései sokkal erőteljesebbek lehetnek, mint a terapeutáé – “valóságosabb”

 

 1. VIDEÓ BPD BETEGEKKEL VÉGZETT CSOPORT SÉMATERÁPIÁRÓL & MEGBESZÉLÉS

 

 

14:00-17:30 DÉLUTÁNI SZEKCIÓ

 

 1. A CSOPORT KEZDÉSE: KAPCSOLAT, BIZTONSÁG & KOHÉZIÓ

  1. Tapasztalati Fókuszálási Gyakorlat a résztvevőknek

  2. A csoportkohézió elősegítése

  3. Kapcsolati tapasztalatok

  4. Korai csoport konfliktusok kezelése

 

 1. KOTERAPEUTA TEAM-KÉNT VALÓ MUNKA

  1. Kialakítani a Csoport Családot

  2. Kapcsolati gyakorlatok terapeutáknak

  3. Jelzések használata

 

 1. MALADAPTÍV MEGKÜZDÉSI MÓDOK: ELKERÜLŐ MEGKÜZDÉSI MÓDOK

  1. Tapasztalati Fókuszálási Gyakorlat a résztvevőknek

  2. Sémamód szerepjátékok

  3. Kapcsolat használata az Elidegenedett Védelmezőn való túljutáshoz

Demonstrációk

MÁSODIK NAP

 

9:30-13:00 REGGELI SZEKCIÓ

 

 1. MALADAPTÍV MEGKÜZDÉSI MÓDOK: TÚLKOMPENZÁLÓ ÉS ÖNFELADÓ SÉMAMÓDOK

  1. Empatikus konfrontáció a csoportban

  2. Határhúzás a zsarnokoskodó támadó sémamódnak

  3. Intervenciók az Együttműködő Önfeladó sémamódnak

 

 1. SÉRÜLÉKENY GYERMEK MÓD

  1. Imagináció bevezetése: “Fagylaltozó meglátogatása”

  2. Biztonságos képe

  3. Jó szülői képek

 

Demonstráció és gyakorlási lehetőség

 

14:00-17:30 DÉLUTÁNI SZEKCIÓ

 

 1. SÉRÜLÉKENY GYERMEK MÓD

  1. Csoportos imaginációs újraírás

   1. Bevezetés: a csoport újraír egy terapeuta emléket

   2. Csoport mint egy teljes imagináció

   3. Egyénnel kezdeni, bevinni a csoportot

   4. Gyermekkori emlékről váltunk a jelenkorira

   5. A Sérülékeny Gyermek összekapcsolása a páciens Jó Szülő módjával, híd az Egészséges Felnőtthöz

 

 1. DÜHÖS GYERMEK MUNKA

  1. Ellentétes módok és szükségletek kiegyensúlyozása a csoportban

  2. Kifejezéses munka

  3. Empatikus konfrontáció

 

 1. IMPULZÍV/FEGYELMEZETLEN GYERMEK MUNKA

  1. Határok húzása

  2. Sémamód kártyák

 

HARMADIK NAP

 

9:30-13:00 REGGELI SZEKCIÓ

 

 1. KIEGYENSÚLYOZOTTAN FELSZÍNRE HOZNI A VIDÁM (MEGELÉGEDETT) GYERMEKET JÁTÉK SEGÍTSÉGÉVEL

  1. Példa játékok demonstrációval

  2. Játék az egyensúlyra

 

 1. SZÜLŐI MÓD MUNKA

  1. Szülői képmások” megalkotása és használata

  2. Demonstráció képmások használatával és sémamód szerepjáték Büntető Szülővel

  3. Csoport sémamód szerepjátékok (úm. Szék Technika csoportban)

   1. Videó BPD csoportról

 

Gyakorlási lehetőségek

 

 

14:00-17:30 DÉLUTÁNI SZEKCIÓ

 

 1. SZÜLŐ MÓD MUNKA FOLYTATÁSA – KÖVETELŐZŐ SZÜLŐ MÓD

 

 1. AZ EGÉSZSÉGES FELNŐTT MÓD

  1. A terapeuta Jó Szülő módjától a páciens Jó Szülő módjáig

  2. BPD páciensek és csoport azonosulási munka

 

Azonosulási munka a résztvevőknek

 

NEGYEDIK NAP

 

9:30-13:00 REGGELI SZEKCIÓ

 

 1. A SÉMAMÓDOK ÉS SZÜKSÉGLETEK MEGKÖZELÍTÉSE KÜLÖNBÖZŐ PÁCIENS POPULÁCIÓKBAN

  1. Rövid, didaktikus prezentáció a különböző páciensekre alkalmazott csoport sématerápiáról

  2. Elkerülő személyiségzavar, Dependens személyiségzavar

  3. Nárcisztikus személyiségzavar, Antiszociális személyiségzavar

  4. Személyiségzavar jellemzők

  5. Forenzikus csoportok

  6. Bennfekvő és nappali kórházas csoportok

  7. A “Kevert diagnózisú” csoport

  8. I. tengely kórképek: krónikus depresszió, evészavar, PTSD

  9. Demonstráció – oktatók terapeutaként dolgoznak a résztvevőkkel, akik különböző pácienseket játszanak el

  10. Kérdések & megbeszélés

 

14:00-17:30 DÉLUTÁNI SZEKCIÓ

 

 1. GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG: RÉSZTVEVŐK ÁLTAL VÁLASZTOTT INTERVENCIÓ

 2. VÁLASZTOTT DEMONSTRÁCIÓ

 3. KÉRDÉSEK ÉS MEGBESZÉLÉS

 4. LEZÁRÁS

 5. ÉRTÉKELÉS

 

 

PAUL KASYANIK

 

 

 

ISST teljeskörű tagja

Hivatalosan elismert Sématerapeuta

Hivatalosan elismert Sématerápiás Supervisor/Kiképző

Egyéni, csoport és gyermek/ifjúsági Sématerapeuta

Az ISST hivatalos nemzetközi kiképző programjának vezetője – Szentpétervári Sématerápiás Intézet

ISST Elnökségi tag

 

 

 

 

 

ELENA ROMANOVA

 

 

ISST teljeskörű tagja

Hivatalosan elismert Sématerapeuta

Hivatalosan elismert Sématerápiás Supervisor/Kiképző

Egyéni, csoport és gyermek/ifjúsági Sématerapeuta

Kiképzés vezető a Szentpétervári Sématerápiás Intézetben

A Szentpétervári Egyetem Fejlődés Pszichológiai tanszékének docense

 

 

 

 

 

A Szentpétervári Sématerápiás Intézet Sématerápiás képzést szervezett eddig Oroszországban, Romániában, Iránban, Észtországban, Olaszországban, Németországban, Finnországban, valamint képzési workshop-okat EABCT és ISST kongresszusokon Bécsben, Hágában, Barcelonában, Isztambulban, Jeruzsálemben, Amszterdamban.

 

NYELV: Angol

 

PAUL KASYANIK & ELENA ROMANOVA

CONTACT INFORMATION

Skype: pkasyanik

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ ITT