2018. október 27.

Online távterápia (VoIP) a pszichoterápiában

Akkreditációs szám: SE-TK/2018.II/00143

Kurzusunk során a résztvevők betekintést nyerhetnek a videokonferencia alapú (VoIP) távpszichoterápia jelenlegi gyakorlatába, tudományos kutatások eredményeibe és az alkalmazás szakmai kérdéseibe és lehetőséget kapnak egy biztonságos online pszichiátriai és pszichoterápiás konzultációs rendszer (PszichOnline) megismerésére és kipróbálására.  

2019. január 11.

Nárcisztikus személyiségzavar sématerápiája

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00124

Nárcisztikus személyiségzavar jellemzői, diagnosztikája, sémamód konceptualizációja és sématerápiás kezelése és a nárcisztikus személyiségzavar sématerápiája során felmerülő kapcsolati és technikai nehézségek. Kezelési technikák bemutatása, szerepjátékokon keresztüli gyakorlása.

2019. február 15.

Tudatos jelenlét (mindfulness) a klinikai gyakorlatban

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00146

A Tudatos jelenlét (Mindfulness) azt jelenti, hogy szándékos, érdeklődő tudatosságot viszünk abba, amit éppen csinálunk, miközben csináljuk: képesnek lenni ráhangolódni arra, ami a testünkbe, az elménkben, és ami a külvilágban történik pillanatról pillanatra.

2019. március 1.

Dialektikus viselkedésterápiás készségfejlesztő gyakorlatok borderline betegek számára

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00167

A kezelt betegek 15-30%-át kitevő borderline személyiségzavar kezelése a hagyományos terápiás beavatkozásokkal – beleértve a szokványos viselkedésterápiákat és kognitív rövidterápiát is – általában eredménytelen, sőt a szokványos osztályos és ambuláns kezelések hatására rosszabbodhat is, pl. az öndestruktív viselkedés tekintetében.

2019. március 8.

Sématerápia III/B modul – „C” cluster

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00174

Obszesszív-kompulzív személyiségzavar jellemzői, diagnosztikája, sémamód konceptualizációja és sématerápiás kezelése
Dependens személyiségzavar jellemzői, diagnosztikája, sémamód konceptualizációja
Dependens személyiségzavar sématerápiás kezelése
Elkerülő személyiségzavar jellemzői, diagnosztikája, sémamód konceptualizációja és sématerápiás kezelése

2019. március 27.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) – sajátélmény csoport

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00210

A tanfolyam az Oxford Mindfulness Center protokollja szerint kerül megvalósításra. A 8 hetes sajátélmény csoport az Oxford Mindfulness Center magyar nyelvre adaptált munkafüzetével és meditációs hanganyagával dolgozik, melyet a csoporttagok megkapnak. A sajátélmény kurzus elengedhetetlen része, hogy a csoporttag lehetőleg mind a 8 alkalmon személyesen részt tudjon venni, illetve vállalja, hogy a 8 hét alatt napi 40-60 percet önállóan gyakorol. Az MBCT sajátélmény remek kiegészítése az egyéni terápiás munkának és más sajátélmény megtapasztalásnak is.

2019. március 29.

A relaxáció, az imagináció és a szimbólumok alkalmazhatósága a pszichoterápiás munkában

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00213

A továbbképzés célja, hogy betekintést adjon a relaxációs módszerekbe és az imaginációkkal, szimbólumokkal való munkába, vázolva a tudományos hátterüket is. A gyakorlat során pedig személyes élményt szerezhetnek a résztvevők.

2019. május 10.

Asszertív (szociális kompetencia) tréning

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00266

A szociális kompetencia az egyénnek az a képessége, hogy a szociális kapcsolatok terén felmerülő legkülönfélébb problémákat oly módon kezeli, hogy közben a kapcsolat fenntartására, megőrzésére törekszik. A szociális készségfejlesztő tréning rendkívül hatékonyan felhasználható a legkülönfélébb pszichés problémákkal küzdő személyek kapcsolati problémáinak kezelésében, valamint egészséges személyek számára is hasznos lehet. A tréning célja, hogy a résztvevők megtanulják megkülönböztetni a társas viselkedés négy alapformáját: a passzív, az agresszív, a passzív-agresszív és az asszertív viselkedést, visszajelzést kapjanak saját viselkedésük másokra gyakorolt hatásáról, fejlődjenek a segítő hivatás szerepköréhez tartozó kommunikációs készségekben és szociális kompetenciában, képesek legyenek hatékonyan kezelni az indulataikat. A képzés várható pozitív hatása a személyes hatékonyság és a kommunikációs készségek fejlődésén túlmenően az, hogy a résztvevők alkalmazni tudják a tanultakat kapcsolati problémákkal, szorongásos zavarokkal küzdő neurotikus és hiányos szociális készségekkel rendelkező pszichotikus páciensekkel. A képzés interaktív jellegű, a résztvevők aktív részvételén alapul. Az elméleti bevezetést helyzetgyakorlatokon alapuló szociális kompetenciát fejlesztő, szisztematikus tréning követi, melynek során a cél az egyes készségek begyakorlása (pozitív érzelmek, negatív indulatok kifejezése, kritika kezelése, nemet mondás, kompromisszumkötés, stb.)  

2019. május 16.

Általános Séma és Módmodell – Sématerápia I. modul

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.I/00277

Koncepció és eset megfogalmazás:

Sémaelmélet és koncepció, – Sémák, megküzdési stílusok és sémamódok. Első interjúk, imagináció és sémakérdőívek az állapotfelmérésre; Pszichoedukáció a gyermekek alapszükségleteiről;
Kezelési terv és konceptualizáció – sémák és (vagy) sémamódok szerint
Terápiás kapcsolat
Limitált szülői gondoskodás; Empatikus konfrontáció; Terapeuták sémái: a terápia folyamán felmerülő nehézségek azokban az esetekben, amikor a terapeuták sémái aktiválódnak bizonyos típusú betegeknél; Az önfeltárás megfelelő használata.

Sématerápiás technikák:

Kognitív technikák
Élményen alapuló technikák I. (Imagináció)
Imagináció és imaginációs re-scripting; A sémák/sémamódok összekapcsolása a korai gyermekkori tapasztalatokkal; limitált szülői gondoskodás a sérülékeny és dühös gyermek sémamódokkal.

Élményen alapuló technikák II. (pl. Séma dialógusok és szerepjátékok):

ST dialógusok sémákkal és üzemmódokkal;
Empatikus konfrontáció a maladaptív megküzdési módokkal;
Konfrontáció és korlátok felállítása a büntető és kritikus szülői sémamódokkal szemben;
Szerepjátékok

2019. szeptember 4.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) – sajátélmény csoport

Akkreditációs szám: Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00010

A tanfolyam az Oxford Mindfulness Center protokollja szerint kerül megvalósításra. A 8 hetes sajátélmény csoport az Oxford Mindfulness Center magyar nyelvre adaptált munkafüzetével és meditációs hanganyagával dolgozik, melyet a csoporttagok megkapnak. A sajátélmény kurzus elengedhetetlen része, hogy a csoporttag lehetőleg mind a 8 alkalmon személyesen részt tudjon venni, illetve vállalja, hogy a 8 hét alatt napi 40-60 percet önállóan gyakorol. Az MBCT sajátélmény remek kiegészítése az egyéni terápiás munkának és más sajátélmény megtapasztalásnak is.

2019. szeptember 20.

SémaMód Konceptualizációs Workshop

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/00150

Az elmúlt évtizedben a coaching gyakorlat térhódítása látható az üzleti és a non-profit szektorban, de nemcsak ezeken a területen van relevanciája, hanem a magánéletben is, a mindennapi életvezetésben. A coaching lépéseit leginkább egy olyan tanulási folyamathoz lehetne hasonlítani, amely növeli a tudatosságot, hatékonyságot és fejleszti az önismeretet.

2019. október 25.

A relaxáció, az imagináció és a szimbólumok alkalmazhatósága a pszichoterápiás munkában (ősz)

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/..

A továbbképzés célja, hogy betekintést adjon a relaxációs módszerekbe és az imaginációkkal, szimbólumokkal való munkába, vázolva a tudományos hátterüket is. A gyakorlat során pedig személyes élményt szerezhetnek a résztvevők.

2019. november 29.

Távterápia online – videó konzultáció a pszichoterápiában

Akkreditációs szám: SE-TK/2019.II/..